Demokratik ve refah toplumu

Ekonomi

Her yıl, vergiden muaf tutulan asgari miktardan fazla kazanan tüm çalışanlar vergi verirler. Vergilerin yarısından çoğu, çalışanın ikamet ettiği belediyeye, bir kısmı da İl belediyesine ve devlete gider. Yaşlılıktan emekli olanlar, günlük ödenek alanlar ve başka tür ödenek alanlar da vergi öderler. Firmalar esas olarak vergilerini devlete öderler.

Ayrıca satın aldığımız mal ve hizmetler için devlete vergi öderiz. Bu verginin adı katma değer vergisidir (KDV). KDV oranı gıda maddeleri için yüzde 15, normalde ise yüzde 25’dir. Yani bir mal için ödediğimiz miktarın bir kısmı vergi olarak devlete gider. KDV devlet için önemli bir kazanç kaynağıdır. Devletin vergi gelirlerinin yüzde 20’sinden fazlası KDV’den gelmektedir.

Refah toplumunun işleyebilmesi için oldukça fazla insanın çalışma hayatında olması ve ödediği vergi aracılığı ile sistemi desteklemesi gerekir. Devletin gelirlerinin giderlerden fazla olması gerekir.

Norveç toplumunda, devletin hastanelerin işleyişini sağlamak gibi bazı refah imkanlarında sorumluluğu vardır. Ancak, refah imkanlarındaki en büyük sorumluluk belediyelerdedir.

Devletin gelirleri

Belediyelerin gelirleri

Bilgiler

Vergiler ve harçlar

  • Norveç refah toplumu ana kaynak olarak vergiler ve harçlarla finanse edilir.
  • Refah mal ve hizmetlerine yeterli para olması ve refah toplumunun işlemesi için vergilerden ve harçlardan oluşan gelirler tümüyle gereklidir.