Demokracija i dobrobiti društva

Prava i dužnosti u društvu socijalnog staranja

Država socijalnog staranja je potpuno ovisna o tome da svi koji su u stanju, daju financijski doprinos. Cijeli model je izgrađen na tome što je porezni novac, koji mi plaćamo, pravedno podijeljen i da se koristi na one kojima je to potrebno. Kroz cijeli život uživamo u mnogim raznim dobrobitima socijalnog uređenja. Svakom se može desiti, jednom ili više puta u životu, da upadne u situaciju kada mu treba pomoć. Možemo biti izloženi nekoj nesreći ili dobiti ozbiljnu bolest, ili ostati nezaposleni ili doživjeti neke druge krize u životu.

Kada je čovjek zdrav i u stanju da radi, doprinosi putem rada i plaćanja poreza. Na jedan način, plaćamo nazad ono što smo ranije dobili ili ono što ćemo možda kasnije zatrebati. Zbog toga većina doživljava ovo kao jedan dobar sistem. U društvu socijalnog uređenja stanovnici imaju ekonomska prava i dužnosti.

  • Primjeri prava su pravo na plaćeno bolovanje, dnevna novčana naknada, novčana pomoć za introdukcijski program, dječji doplatak i staračka penzija / mirovina.
  • Primjeri dužnosti su obaveza plaćanja poreza, ne iskorištavati finansijska uređenja i davanje tačnih informacija vladi o vlastitoj / osobnoj životnoj situaciji.

Činjenice

Sloboda i odgovornost

  • Svi koji žive u norveškoj državi socijalnog staranja imaju slobodu, prava i dužnosti
    Imamo slobodu da biramo kako želimo živjeti naš život. Istovremeno imamo odgovornost da pratimo zakone i pravila tako da sistem funkcionira kako je i namijenjen.
  • Istovremeno imamo odgovornost da pratimo zakone i pravila tako da sistem funkcionira kako je i namijenjen.