ประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการ

สิทธิและหน้าที่ในรัฐสวัสดิการ

รัฐสวัสดิการมีอิสระเต็มที่ในการสนับสนุนทางการเงินของทุกคนสามารถให้ความช่วยเหลือได้ รูปแบบทั้งหมดขึ้นอยู่กับภาษีที่เราจ่ายนั้นถูกแบ่งปันอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันและถูกใช้สำหรับผู้ที่ต้องการ ตลอดชีวิตของเรา เราได้รับประโยชน์จากผลประโยชน์ทางสังคมหลายประเภทแตกต่างกัน บางคนอาจพบเจอสถานการณ์ในบางจุดของชีวิตซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากระบบสวัสดิการ อุบัติเหตุหรือป่วยร้ายแรง เช่นเดียวกับการว่างงานหรือวิกกฤติอื่น สามารถเกิดขึ้นได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ในกรณีเช่นนั้น มันดีที่รู้ว่าคนเหล่านี้จะได้รับการดูแล เมื่อคนมีสุขภาพดีและสามารถทำงานได้ เขาหรือเธอจะให้โดยการทำงานหรือจ่ายภาษี ในวิธีนี้ เราให้กลับคืนสำหรับการบริการที่ได้รับก่อนหรืออาจจำเป็นต้องใช้ในอนาคต ด้วยเหตุผลนี้ คนส่วนใหญ่เชื่อว่านี่เป็นระบบที่ดี ในรัฐสวัสดิการ ประชากรมีทั้งสิทธิและหน้าที่ทางการเงิน ตัวอย่างของสิทธิเช่น ค่าจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเมื่อลาป่วย ผลประโยชน์การว่างงาน การสนับสนุนโปรแกรมที่เป็นการแนะนำ ผลประโยชน์ของเด็กและเงินบำนาญผู้สูงอายุ ตัวอย่างของหน้าที่เช่น การจ่ายภาษี ไม่นำระบบทางการเงินไปใช้ในทางที่ผิด และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับฐานะความเป็นอยู่ของผู้คน

ข้อเท็จจริง

เสรีภาพและความรับผิดชอบ

  • ทุกคนที่อยู่ในรัฐสวัสดิการนอร์เวยมีเสรีภาพและความรับผิดชอบ สิทธิและหน้าที่
  • เรามีเสรีภาพที่จะเลือกว่าเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไร ในเวลาเดียวกัน เรารับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเพื่อให้ระบบทำหน้าที่อย่างที่มุ่งหมายไว้