Chế độ dân chu xã hội phúc lợi

Các quyền lợi và bổn phận trong xã hội phúc lợi

Nhà nước phúc lợi hoàn toàn lệ thuộc vào việc mọi người đóng góp tài chánh khi họ có khả năng làm việc này. Toàn bộ mô hình được dựa vào tiền thuế chúng ta trả, sẽ được phân chia cách công bằng và được sử dụng cho những người cần đến. Trong suốt cuộc đời chúng ta hưởng nhiều phúc lợi khác nhau. Mọi người có thể gặp hoàn cảnh một hay nhiều lần trong đời khiến họ cần đến sự giúp đỡ của xã hội phúc lợi. Người ta có thể bị tai nạn hoặc bị bịnh nghiêm trọng, có thể bị thất nghiệp hoặc trải qua những khủng hoảng khác trong đời. Trong suốt cuộc đời chúng ta hưởng nhiều phúc lợi khác nhau.

Khi khỏe mạnh và có thể làm việc, người ta đóng góp qua việc làm và qua việc trả thuế. Nói một cách nào đó, người ta hoàn trả lại điều mà họ đã nhận được từ trước, hay điều mà họ có thể sẽ cần đến sau này. Vì thế hầu hết đều cảm thấy đây là một hệ thống tốt đẹp. Trong xã hội phúc lợi, dân chúng có các quyền lợi và bổn phận về tài chánh.

  • Những thí dụ về các quyền lợi là tiền khi nghỉ bịnh, tiền thất nghiệp, trợ giúp khi tham dự chương trình dẫn nhập, trợ cấp thiếu nhi và tiền hưu.
  • Những thí dụ về các bổn phận là trả thuế, không lạm dụng các quyền lợi về kinh tế và cung cấp cho chính quyền các thông tin chính xác về hoàn cảnh sống của mình.

Sự kiện

Tự do và trách nhiệm

  • Mọi người sống tại đất nước phúc lợi Na uy có cả tự do lẫn trách nhiệm, quyền lợi lẫn bổn phận.
  • Chúng ta có tự do để chọn lựa cách chúng ta muốn sống cuộc đời của mình ra sao. Đồng thời chúng ta có trách nhiệm tuân thủ các luật lệ và quy định để cho hệ thống được vận hành giống như mong đợi.