ประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการ

การพัฒนาในอดีต

จากกองทุนบรรเทาทุกข์คนยากจนสู่รัฐสวัสดิการ

Suppeservering for vanføre, 1905, (Oslo Museum, fotograf: Anders Beer Wilse)

กล่าวในเชิงประวัติศาสตร์ จริงๆ แล้วรัฐสวัสดิการที่เรารู้จักในนอร์เวย์ยุคปัจจุบันเป็นระบบเพิ่งเริ่มต้น 100 ปีที่ผ่านมา ในเวลานั้น ระบบคือสิ่งที่เราสามารถเรียกว่ารัฐที่ให้ความช่วยเหลือทางสังคม เฉพาะผู้ที่อ่อนแอที่สุดและยากจนที่สุดเท่านั้นที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลและมีความแตกต่างของท้องถิ่นที่สำคัญในการช่วยเหลือที่ได้รับ

ผลประโยชน์ทางสังคมหลายอย่างค่อยๆ ได้รับการแนะนำ บางอย่างเพิ่งเริ่มก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1940 – 1945) ในขณะที่ส่วนใหญ่ค่อยๆ

ถูกสร้างขึ้นหลังจากนั้น แต่มีผลประโยชน์ทางสังคมที่มีมาพร้อมกับประเพณีอันยาวนานในนอร์เวย์ นั่นคือการศึกษาฟรีสำหรับเด็กตั้งแต่ค.ศ.

ผลประโยชน์ทางสังคมหลายอย่างถูกแนะนำเนื่องจากผู้ใช้แรงงานต่อสู้สำหรับผลประโยชน์นั้น ตลอด 60 – 70 ปี มีสัญญาทางการเมืองทั่วๆ ไปอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐบาลสำหรับการรับประกันสวัสดิการของพลเมือง

Arbeidsstue for barn, ca 1920 Frelsesarmeens suppekjøkken for uteliggere, 1920 Kø ved Christiania Dampkjøkken, 1903 Arbeidsstue for barn (1920)

ข้อเท็จจริง

การพัฒนาในอดีต

  • 1909: กฎหมายประกันสุขภาพผ่าน
  • 1915: กฎหมายชั่วโมงการทำงานผ่าน (สูงสุด 10 ชั่วโมงต่อวันและ 54 ชั่วโมงต่ออาทิตย์)
  • 1935: กฎหมายผลประโยชน์การว่างงานผ่าน
  • 1937: กฎหมายปกป้องคนงานผ่าน (รวมถึงการจ่ายเงินวันหยุด 9 วันในแต่ละปี)
  • 1946: ผลประโยชน์เด็กถูกนำเข้าสู่สภา
  • 1956: ผลประโยชน์การป่วยสำหรับทุกคนถูกนำเข้าสู่สภา
  • 1957: ผลประโยชน์การบาดเจ็บจากอาชีพและเงินบำนาญผู้สูงอายุถูกนำเข้าสู่สภา
  • 1960: ผลประโยชน์ทุพพลภาพถูกนำเข้าสู่สภา
  • 1965: ผลประโยชน์พ่อแม่คนเดียวและเป็นหม้ายถูกนำเข้าสู่สภา
  • 1967: กฎหมายประกันภัยธรรมชาติผ่าน