Demokratik ve refah toplumu

Tarihsel gelişim

Yoksul kasasından refah toplumuna

Özürlü/engelli için çorba servisi, 1905 (Oslo Museum, fotograf: Anders Beer Wilse)

Bugünün Norveç’inde tanıdığımız şekliyle refah toplumu tarihsel olarak genç bir sistemdir. 100 yıl öncesi böyle değildi. O zamanlar sosyal yardım devleti diyebileceğimiz bir sistem vardı. Sadece en zayıf ve en fakirler devletden yardım alabiliyordu. Verilen yardımda büyük ölçüde yerel farklılıklar vardı.

Refah mal ve hizmetlerinin çoğu azar azar gelmiştir. Bunlardan bazıları 2. Dünya savaşı (1940-1945) öncesi gelmeye başlamıştır. Ancak çoğu daha sonraki dönemde oluşturulmuştur.

Ancak, bir refah hizmeti Norveç’te uzun bir geleneğe sahiptir: Çocuklar 1739 yılından ücretsiz eğitim almışlardır.

Bu refah mal ve hizmetlerinin çoğu işçilerin mücadelesi sonucunda gelmiştir. Halkın refahını güvence altına alma sorumluluğunu devletin alması konusunda son 60-70 yıllarda politik görüş birliği sağlanmıştır.

Arbeidsstue for barn, ca 1920 Frelsesarmeens suppekjøkken for uteliggere, 1920 Kø ved Christiania Dampkjøkken, 1903 Arbeidsstue for barn (1920)

Bilgiler

Tarihsel gelişim

  • 1909: Hastalık sigortası hakkında kanun
  • 1915: çalışma süresi hakkında kanun (günde en fazla on saat ve haftada en fazla 54 saat)
  • 1935:işsizlik sigortası hakkında kanun
  • 1937:İşçi koruma hakkında kanun (dokuz gün ücretli tatili de kapsar)
  • 1946:Çocuk sigortası getirildi
  • 1956: Herkes için hastalık sigortası
  • 1957:İş kazası sigortası ve yaşlılık sigortası
  • 1960: malüliyet sigortası
  • 1965: dul ve anne sigortası
  • 1967:halk sigortası hakkında kanun