Barn og familie

Familier

Foreldre og barn

Hvert år blir det født cirka 60 000 barn i Norge. Kvinner i Norge får gjennomsnittlig omtrent 1,5 barn hver. Tre av fire barn bor sammen med begge foreldrene sine. Den siste fjerdedelen bor enten bare sammen med én av foreldrene, eller sammen med én av foreldrene og dennes nye partner.

Eit ungt par Mor, far og to barn Eit homofilt par Eit eldre par Far og dotter

Tre av fire par som bor sammen, er gift, mens ett av fire par er samboere. Gjennomsnittsalderen for å gifte seg for første gang er over 30 år, både for menn og kvinner. Mange er samboere i noen år før de gifter seg. Hvert år skiller omtrent 10 000 gifte par seg. Det er nesten halvparten av de som inngår ekteskap hvert år.

Fakta

Familie

De fleste er del av en familie. Noen bor sammen med andre familiemedlemmer, mens andre bor alene. Også de som bor alene, har ofte en familie, men familien bor kanskje i et annet hus, i en annen by eller i et annet land.

Husholdning

En husholdning er mennesker som bor sammen, og som har felles økonomi. En husholdning kan bestå av én eller flere personer. I en husholdning i Norge i dag bor det i gjennomsnitt litt over to personer.