ماشومان او کورنۍ

کورنۍ

Foreldre og barn

په ناروې کې هر کال شاوخوا ۶۰۰۰۰ ماشومان نړۍ ته راځي. په ناروې کې په منځنۍ (اوسط) توګه هره ښځه یو اعشاریه پنځه (۱،۵) ماشومان زېږوي. له څلورو څخه درې ماشومان د مور او پلار دواړو سره يوځای اوسېږي. وروستۍ برخه (له څلورو څخه یو) یوازې له مور یا پلار او یا د مور یا پلار او د دوی له نوې ښځې یا مېړه سره يوځای اوسېږي.

Një çift i ri Mor, far og to barn Homofilt par Eldre par Far og datter

له څلورو څخه درې جوړې، چې یو ځای اوسېږي، له یو بل سره یې واده کړی دی، په داسې حال کې چې له څلورو څخه یوه جوړه بې له نکاح کولو له یو بل سره یوځا ی اوسېږي. د لومړي ځل واده کولو لپاره د ښځو او نارینه و منځنی (اوسط) عمر ۳۰ کاله دی. ډیر کسان مخکې له واده څخه څو کلونه یو ځای اوسېږي. هر کال شاوخوا ۱۰۰۰۰ کسان طلاق اخلي.

معلومات

کورنۍ

ډیرې خلک د یوې کورنۍ یوه برخه ده. ځیني خلک د کورنۍ له نورو غړیو سره یو ځای اوسېږي، په داسې حال کې چې نور یوازې اوسېږي. هغه کسان چې یوازې اوسېږي هم ډېرې وخت کورنۍ لري، خو کورنۍ یې کېدای شي په یو بل کور، ښار او یا هېواد کې استوګنه ولري.

کورنۍ

کله چې خلک له یو بل سره یوځای ژوند کوي او شریک اقتصاد ولري، یوه کورنۍ ده. یوه کورنۍ له یو یا ډیرو اشخاصو څخه جوړېدای شي. په منځنۍ توګه په یوې ناروېژي کورنۍ کې له دوه و (۲) څخه لږ زیات کسان ژوند کوي.