ลูกๆ และชีวิตครอบครัว

ครอบครัว

Foreldre og barn

ทุกปีมีเด็กเกิดใหม่ในนอร์เวย์ประมาณ 60 000 คน โดยเฉลี่ยผู้หญิงในนอร์เวย์มีบุตรคนละ 1,5 คน ลูกๆ 3 คนจาก 4 คนอาศัยอยู่ด้วยกันกับพ่อแม่ 1 คนจากอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่หรืออยู่ด้วยกันกับพ่อหรือแม่และภรรยา/สามีใหม่

Ungt par Mor, far og to barn Homofilt par Eldre par Far og datter

ชาวนอร์เวย์ที่อยู่ด้วยกัน 3 ใน 4 คู่ แต่งงานกัน ในขณะที่ 1 ใน 4 คู่ อยู่ด้วยกันแต่ไม่แต่งงานกัน อายุเฉลี่ยสำหรับการแต่งงานครั้งแรกของทั้งผู้ชายและผู้หญิงคือ อายุมากว่า 30 ปี หลายคนอยู่ด้วยกันหลายปีก่อนที่จะมีการแต่งงาน ทุกปีมีคู่สมรสที่หย่าร้างกัน ประมาณ 10,000 คู่ ทุกปีมีคนเกือบครึ่งหนึ่งของคนเหล่านี้ ที่แต่งงานกัน ปัจจุบันประชากรในประเทศนอร์เวย์ เกือบจะ

ข้อเท็จจริง

ครอบครัว

คนส่วนใหญ่ในนอร์เวย์เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว บางคนอาศัยอยู่กับสมาชิกครอบครัวอื่น ในขณะที่คนอื่นอยู่คนเดียว ผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียวมักมีครอบครัวด้วย แต่ครอบครัวของพวกเขาอาจอาศัยอยู่ในบ้านอื่น เมืองอื่น หรือประเทศอื่น

ครัวเรือน

ครัวเรือน คือการที่คนอาศัยอยู่ด้วยกันและมีเศรษฐกิจร่วมกัน ในครัวเรือนสามารถประกอบด้วยหนึ่งคนหรือหลายคน ปัจจุบันหนึ่งครัวเรือนของประเทศนอร์เวย์ เฉลี่ยแล้วมีผู้อาศัยอยู่มากกว่าสองคนเล็กน้อย