ቆልዓን ስድራቤትን

ስድራቤትን

Foreldre og barn

ዓመታዊ ኣብ ኖርወይ ከባቢ 60 000 ቆልዑ ይውለዱ። ኣብ ኖርወይ ደቀንስትዮ ብገምጋም ነፍስወከፈን ክልተ ቆልዑ ይወልዳ። ሰለስተ ካብ ኣርባዕተ ቆልዑ ምስ ክልቲኦም ወለዶም ይቕመጡ። እቶም ዝተረፉ ሓደ ርብዒት ከኣ ወይ ምስ ሓደ ወላዲኦም ይቕመጡ ወይ ምስ ሓደ ወላዲኦምን ሓድሽ መጻምድትን ይቕመጡ።

Eit ungt par Mor, far og to barn Eit homofilt par Eit eldre par Far og dotter

ሰለስተ ካብ ኣርባዕተ ብሓደ ዝቕመጡ ሰብ ሓዳር ምርዑዋት እዮም፣ ሓደ ካብ ኣርባዕተ ሰብ ሓዳር ግን ከይተመርዓዉ ብሓደ ይቕመጡ። ደቀንስትዮ ኮኑ ደቅተባዕትዮ መጀመርታ ዝምርዓዉሉ ገምጋማዊ ዕድመ ልዕሊ 30 ዓመት እዩ። ብዙሓት ክሳብ ዝምርዓዉ ንዓመታት ብሓደ ይቕመጡ። ዓመታዊ ከኣብ 10000 ምርዑዋት ሰብ ሓዳር ይፋትሑ።ምስ ዓመታዊ ቃል ኪዳን ዝኣስሩ ክነጸጻር ከሎ ዳርጋ ፍርቂ ይኸውን ኣሎ። ዳርጋ 40 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኖርወይ ሎሚ በይኑ ይቕመጥ።

ጭብጢ

ቤተ ሰብ

መብዛሕትኦም ክፋል ናይቲ ቤተ ሰብ እዮም። ገለ ሰባት ምስ ካልኦት ኣባል ቤተሰብ ይቕመጡ፣ ካልኦት ከኣ ንበይኖም ይቕመጡ። እቶም በይኖም ዝቕመጡ መብዛሕትኦም ቤተ ሰብ ኣለዎም፡ ነገር ግን ቤተ ሰቦም ምናልባት ኣብ ካልእ ገዛ፣ ኣብ ካልእ ከተማ ወይ ኣብ ካልእ ሃገር ይቕመጡ ይዀኑ።

ኣብ ትሕቲ ሓደ ቤትን መንባብሮን ዝቕመጡ ሰባት

ኣብ ትሕቲ ሓደ ቤት ዝቕመጡ ሰባት ማለት ብሓባር ዝቕመጡን ናይ ሓባር ኤኮኖሚ ዘለዎምሰባት እዮም። ኣብ ትሕቲ ሓደ ቤት ዝቕመጡ ሰባት ክንብል ከሎና ሓደ ወይ ብዙሓት ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ዳርጋ 40 ካብ ሚእቲ በይኖም ወይ ብሓባር ምስ ካልእ ሰብ ይቕመጡ።