ቆልዓን ስድራቤትን

Familier ስድራቤታት

Foreldre og barn

ዓመታዊ ኣብ ኖርወይ ከባቢ 60 000 ቆልዑ ይውለዱ። ኣብ ኖርወይ ደቀንስትዮ ብገምጋም ነፍስወከፈን 1.5 ቆልዑ ይወልዳ። ሰለስተ ካብ ኣርባዕተ ቆልዑ ምስ ክልቲኦም ወለዶም ይቕመጡ። እቶም ዝተረፉ ሓደ ርብዒት ከኣ ወይ ምስ ሓደ ወላዲኦም ይቕመጡ ወይ ምስ ሓደ ወላዲኦምን ሓድሽ መጻምድትን ይቕመጡ።

Eit ungt par Mor, far og to barn Eit homofilt par Eit eldre par Far og dotter

ሰለስተ ካብ ኣርባዕተ ብሓደ ዝቕመጡ ሰብ ሓዳር ምርዑዋት እዮም፣ ሓደ ካብ ኣርባዕተ ሰብ ሓዳር ግን ከይተመርዓዉ ብሓደ ይቕመጡ። ደቀንስትዮ ኮኑ ደቅተባዕትዮ መጀመርታ ዝምርዓዉሉ ገምጋማዊ ዕድመ ልዕሊ 30 ዓመት እዩ። ብዙሓት ክሳብ ዝምርዓዉ ንዓመታት ብሓደ ይቕመጡ። ዓመታዊ ከኣብ 10000 ምርዑዋት ሰብ ሓዳር ይፋትሑ።ምስ ዓመታዊ ቃል ኪዳን ዝኣስሩ ክነጸጻር ከሎ ዳርጋ ፍርቂ ይኸውን ኣሎ። ዳርጋ 40 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኖርወይ ሎሚ በይኑ ይቕመጥ።

ጭብጢ

ስድራቤት

መብዛሕትኡ ሰብ ኣባል ሓንቲ ስድራቤት እዩ። ገሊኦም ምስ ኣባላት ስድራቤቶም ይቕመጡ፣ ካልኦት ከኣ በይኖም ይቕመጡ። ከምኡውን እቶም በይኖም ዝቕመጡ፣ ኣብ ካልእ ገዛ ዝቕመጡ፣ ካልእ ከተማ ወይ ካልእ ሃገር ዝቕመጡ ስድራቤት ክህልውዎም ይኽእሉ።

ገዛ

ሓደ ገዛ ክበሃል ከሎ ብሓባር ዝቕመጡ ሰባት ኮይኖም ሓባራዊ ቁጠባ ዘለዎም እዩ። ሓደ ገዛ ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ሰባት ይሓቁፍ። ሎሚ ኣብ ኖርወይ ብገምጋም ኣብ ሓደ ቤት ቅሩብ ዝያዳ ክልተ ሰባት ይቕመጡ።