Trẻ em và gia đình

Gia đình

Foreldre og barn

Hàng năm có khoảng 60 000 trẻ em chào đời tại Na uy. Mỗi phụ nữ tại Na uy có trung bình khoảng 1,5 đứa con. Ba trong bốn trẻ em sống chung với cả hai cha mẹ. Phần tư còn lại sống với mẹ hoặc cha, hay sống với một trong hai cha mẹ và người bạn mới của cha/ mẹ.

Ungt par Mor, far og to barn Homofilt par Eldre par Far og datter

Ba trong bốn đôi chung sống là những đôi vợ chồng, và đôi thứ tư còn lại là những người sống chung không hôn thú. Tuổi trung bình khi lập gia đình lần đầu là trên 30, cả với đàn ông lẫn phụ nữ. Nhiều đôi đã sống chung trong vài năm trước khi họ cưới nhau. Mỗi năm có khoảng 10 000 đôi vợ chồng ly dị. Con số này gần bằng phân nửa những đôi tiến đến hôn nhân hàng năm.

Sự kiện

Gia đình

Hầu hết mọi người đều là phần tử của một gia đình. Có người sống chung với các thành viên khác trong gia đình, còn người khác sống một mình. Ngay cả những người sống một mình, cũng thường có một gia đình, nhưng có lẽ gia đình họ sống trong một căn nhà khác, tại một thành phố khác hay tại một nước khác.

Hộ gia đình

Hộ gia đình là những người sống chung với nhau, và có kinh tế chung. Hộ gia đình có thể gồm một hay nhiều người. Hiện nay có trung bình trên hai người cư ngụ trong một hộ gia đình ở Na uy.