Çocuklar ve aile

Çocukluk, Çocuk Yasası ve Çocukları Koruma Teşkilatı

Beş çocuk birlikte Oynayan çocuklar Kış oyunları oynayan çocuklar

BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin içeriği 42 madde halinde olup, tüm çocukların hangi haklarının olduğu konusunda bilgi verir. 1989 yılında yürürlüğe giren bu anlaşmayı Norveç 1991 yılında imzalamıştır.
Çocuk Yasası Norveçte geçerlidir. Bu yasa 18 yaş altı cocuklar ve gençleri kapsar ve ebeveynlerin çocuklarına karşı sorumluluklarını ve çocukların da ebeveynlerine karşı sorumluluklarını kapsamlı biçimde anlatır.

Çocuk Hakları Sözleşmesindeki bazı önemli maddeler şunlardır:

  • Bir çocuk doğduğu zaman, doktor ya da ebe doğumu Nüfus Dairesine bildirmek zorundadır. Çocuğun anne ve babasının kim olduğu ve birlikte yaşayıp yaşamadıkları da belirtilmelidir. Eğer çocuk doktorun olmadığı bir koşulda doğmuşsa ya da doğum yurt dışında gerçekleşmişse, çocuğun annesi bunu bildirmekle yükümlüdür.
  • Çocukların ana sorumluluğu normal olarak anne ve babalarındadır ve çocuklar da ebeveynlerinden kendilerine şefkat gösternelerini ve onları düşünmelerini istemeye hakları vardır.
  • Ebeveynler çocuklarının geçimini temin etmekle yükümlüdür. Yani, çocuklarının yiyecek ve kıyafet ihtiyaçlarının sağlanması, iyi bir hayat sürmeleri için gerekli diğer koşulları sağlamakla yükümlüdürler.Bu yükümlülük çocuk 18 yaşını doldurana kadar geçerlidir. Ebeveynler aynı zamanda çocuklar 18 yaşını bitrmiş olsalar da onların liseyi bitirene kadar geçimlerini sağlamakla yükümlüdür.
  • Ebeveynler çocuklarına iyi bir eğitim vermekle yükümlüdürler ve çocuklarının ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını her zaman düşünmek durumundadırlar. Çocuk hakları sözleşmesi çocuğa karşı şiddet kullanılmasını yasaklar. Çocuğa karşı şiddet ya da hakaret uygulanması cezaya tabidir ve böyle bir durumda Çocukları Koruma Teşkilatı (Barnevernet) aileye müdahale edebilir.
  • Çocuğun kendi kendine karar veremeyeceği kişisel konularda anne ve babanın karar verme yetkisi ve hakkı vardır. Çocuk yasasına göre anne ve babanın çocuk büyüdükçe ne düşündüğüne giderek daha da ağırlık vermesi gerektiği de önemli bir prensip olarak belirtilmiştir. Çocuk olgunlaşıp geliştikçe kendi hakkında karar verme yetkisi de giderek genişleyecektir. Yedi yaşındaki bir çocuk, kendi hakkında karar verilmeden önce, bu konuda fikir beyan etmeye hakkı vardır. Yasaya göre 12 yaşını dolduran çocuğun fikrine büyük ölçüde ağırlık verilmelidir.
  • 15 yaşını dolduran bir çocuk, eğitim konusunda ya da çeşitli örgütlere üye olma konusunda kendisi karar verme hakkına sahiptir. Bu, örneğin gencin hangi lise eğitimine başvuruda bulunacağına kendi karar vermesi anlamına gelir. Anne ve baba, genç ile bu konuyu tartışabilir ve gence bu konuda yol gösterebilirler, ancak sonuçta genç bu kararı kendisi alır. Genç, politik örgütlere, dini kuruluşlara ya da diğer türdeki derneklere üye olup olmamaya da kendisi karar verir.
  • Anne ve baba, çocuklarının zorunlu ilk eğitim programına devam etmesini sağlamakla yükümlüdür. Aynı zamanda da çocuklarının yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda bir eğitim almalarını sağlarlar.
  • Çocuğun hem annesi hem de babasıyla birlikte olma hakkı vardır, bu anne ve babanın ayrı ayrı yaşamaları durumunda da geçerlidir.
  • Norveç’te reşit olma yaşı 18 dir. Reşit olanlar, hukuki anlaşmalar yapabilir ve kendi paralarını kontrol edebilirler. Reşit olanlar artık ebeveynlerin sorumluluğu altında değildir.

Çocuk Esirgeme Kurumu

Norveç’te Çocuk Esirgeme Kurumu

Norveç’teki Çocuk Esirgeme Kurumunun tarihçesi 1800’lü yıllara dayanmaktadır. Dünyada ilk kamu Çocuk Esirgeme Kurumu Norveç’te kurulmuş olup, zor şartlarda yaşam sürdüren çocuklara ve ekstra yardıma ve korumaya ihtiyaç duyan çocuklara yardım etmeyi amaçlamaktadır. Her belediyede çocuk esirgeme hizmeti vardır. Çocuk esirgeme hizmeti çalışmaları Çocuk Esirgeme Yasası ile düzenlenir. Bu yasa, geçmişlerine, milliyetine ve hangi ülke vatandaşı olduklarına bakılmaksızın Norveç’te yaşayan her çocuk ve genç için geçerlidir.

Her şeyden önce çocukların bakım ve yetiştirilmesi velilerin sorumluluğundadır. Bazı velilerin, zor hayat koşullarından kaynaklanan durumlardan dolayı zaman zaman kısa ya da uzun dönemler için yardıma gereksinimleri olabilmektedir. Bu durumlarda Çocuk Esirgeme Kurumu çocuklara ve ailelerine yardımda bulunabilmektedir.

Çocuğun iyiliği için
Çocuk Esirgeme Kurumu çocuğun iyiliği için yardımda bulunur/bulunacaktır. Bu Norveç yasasının bir parçasıdır ve BM (Birleşmiş Milletler) Çocuk Kongresi Sözleşmesiyle uyumludur. Çocukları Koruma Sözleşmesi, çocukların kendine özgü ihtiyaçları olan özgür bireyler olduğu, temel yaşam hakkı, gelişim, korunma ve katılım haklarının olduğu konularında kesin hüküm vermektedir.

BM Çocuk Kongresi 12. Maddesiyle uyumlu olarak, Çocuk Esirgeme Kurumu çocuğun görüşünün alınmasında, çocuğun yaşı ve olgunluğu göz önüne alınarak gerektiği şekilde yapılmasını öngörmektedir. Bu nedenle ailenin Çocuk Esirgeme Kurumu ile iletişime geçmesi durumunda, kurum hem aile hem de çocukla görüşmek isteyecektir.

Çocuk Esirgeme Kurumunun en önemli görevleri:
– Yardım ve destek verme:

Çocuk esirgeme hizmetleri, çocuğun/çocukların farklı sebeplerden dolayı yaşam şartlarının zorlaşması ve bu nedenle yardıma ihtiyaç duyması/duymaları durumunda çocuklara ve ailelere yardım eder. Çocuk Esirgeme Kurumu çocuğun evde rahat edebilmesi ve sağlıklı olması için velilerle iş birliği yapmayı arzulamaktadır. Yardım; tavsiyelerde bulunmak, rehberlik, ya da boş zamanları değerlendirme etkinliklerine katılmak için yardımcı olmak, kreş ve okul öncesi ve sonrası okul etkinlikleri (SFO) şeklinde verilmektedir.
Çocuk Esirgeme Kurumuyla ilgili problemlerin çoğunda, aileler evde yardım ve destek almaktadır. Evde yardım ve desteğin yeterli olmadığı durumlarda Çocuk Esirgeme Kurumu, çocuğun kısa ya da uzun süreli olarak evden taşınmak zorunda olduğu konusunda velilerle fikir birliği yapar.

– Çocuğu koruma sorumluluğu:-

Temel kural olarak çocuğun en iyi yetişme yeri/ortamı kendi evidir, ancak velilerle yapılan iş birliği, yardım ve destek (Yardım önlemi) çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermiyorsa/yeterli değilse, Çocuk Esirgeme Hizmetlerinin çocuğu koruma altına alma sorumluluğu vardır. Çocuk Esirgeme Kurumu sorumluluğu devralmadan önce yardım önlemleri almayı denemek durumundadır. Çocuk Esirgeme Kurumunun çocuğun bakımını üstlenebilmesi için, çok ağır şartların oluşması gerekir. Örnek olarak; çocuğun bakımı esnasında velilerin çocuğa fiziki ya da pisikolojik şiddet uygulaması, veya çocuğun fiziki ya da psikolojik gelişiminin tehlikeye girmesi ve ihmal edilmesi gibi ağır ihmallerin meydana gelmesi gerekir. Veliler çocuğa fiziki şiddet uyguluyorsa; bu durum bakım yetersizliği olarak görülür. Ailenin rızası olmaksızın çocuk evinin dışında bir yere yerleştirilecekse, bu karar Çocuk Esirgeme Kurumu ve sosyal davalar için mahkeme gibi işleyen İl Belediyesi Malüllük Sigortası Karar Kurulu tarafından verilir. Bu tür davalarda velilerin ücretsiz adli yardım (avukat) talep etme hakları vardır.

Çocuk Esirgeme Kurumu davasının işleyişi/süreci
Birçok Çocuk Esirgeme Kurumu davası, velilerin ya da çocuğun bizzat Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım müracaatıyla başlar. Çocuk Esirgeme Hizmetleri, sağlık merkezleri, hastane, okullar, kreş, komşular ya da çocuk hakkında endişe duyan kişilerle de temas kurar. Okullar, kreş ve sağlık merkezleri gibi kamu kurumları çalışanlarının, herhangi bir çocuk hakkında ciddi endişe duymaları halinde, bu durumu Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirme konusunda yasal yükümlülükleri vardır. Çocuk Esirgeme Kurumuna gelen her bildirim değerlendirilmektedir. Çocuk Esirgeme Kurumu, gelen bildirimde yeterli nedenlerin oluştuğunu görürse, çocuğun durumu hakkında bilgi almak için hem çocukla hem de velilerle iletişime geçer. Bununla birlikte, Çocuk Esirgeme Kurumu çocukla yalnız konuşmakta isteyebilir. İhtiyaç duyulması halinde veliler ve çocukların tercüman kullanma hakları vardır. Çocuk Esirgeme Kurumunun, velileri ve çocuğu tanıyan, kreş ve okul gibi birimlerle iletişim kurması doğaldır. Çocuk Esirgeme Kurumu, endişelenecek bir sebep olmadığını değerlendirirse, dava düşer/kapanır. Ya da çocuk ve aileye yardımcı olmak için iyileştirme önlemleri önerisinde bulunur.

Çocuklar ve yetişkinler Çocuk Esirgeme Kurumu ile nasıl iletişim kurabilir?
Tüm belediyelerin gündüz saatlerinde hizmet veren, hem çocukların hem de yetişkinlerin müracaat edebilecekleri Çocuk Esirgeme Hizmetleri bulunmaktadır.
Akşam/gece ve hafta sonları çocuklar ya da herhangi bir çocukla ilgili endişe duyan herkes, çocuklar ve gençler için Alarm Telefonu : 116 111 ’dir.
.

Bilgiler

Çocuk parası

Çocuk parası ekonomik bir destektir ve Norveç’te oturan 18 yaş altı her çocuğa verilir. Bu ödenek çocuğu olanların masraflarını karşılamalarına katkıda bulunacaktır. Buradan çocuk parası miktarı ile ilgilide bilgileri bulabilirsiniz: İŞKUR Çocuk parası NAV Barnetrygd.

Nakit desteği

Nakit desteği kreşe gitmeyen bir ve iki yaşındaki her çocuğa verilen ekonomik bir destektir. Nakit desteği 13 ve 23 aylık çocuklar için her ay ödenir. Yarı zamanlı kreşe giden çocuklar için de nakit ödeneği düzenlemesi vardır. Buradan nakit ödeneği miktarı ile ilgili bilgilere de ulaşabilirsiniz: NAV Kontantstøtte.