Trẻ em và gia đình

Thời ấu thơ, luật bảo nhi và ban bảo nhi

Fem barn sammen Barn som leker Barn i vinterlek

Công ước Liên Hiệp Quốc về trẻ em gồm 42 điểm nói đến các quyền lợi mà mọi trẻ em có. Công ước này được phê chuẩn năm 1989, và
Na uy đã ký tên vào năm 1991.
Tại Na uy Luật trẻ em được áp dụng. Luật này dành cho trẻ em và thiếu niên dưới 18 tuổi và nói nhiều về các bổn phận của cha mẹ đối với con cái và các quyền lợi của trẻ em đối với cha mẹ.

Dưới đây là một số điểm quan trọng trong luật trẻ em:

  • Khi một trẻ em ra đời, bác sĩ hoặc nữ hộ sinh phải gửi thông báo khai sinh đến Phòng Hộ tịch. Cần phải thông báo ai là cha mẹ của đứa trẻ, và cha mẹ có sống chung hay không. Nếu đứa trẻ ra đời mà không có sự hiện diện của bác sĩ hoặc trong lúc người mẹ đang ở nước ngoài, người mẹ có bổn phận tự khai báo.
  • Thông thường cha mẹ là những người có trách nhiệm chính cho con cái của mình, và trẻ em có quyền được sự chăm sóc và quan tâm của cha mẹ.
  • Cha mẹ có bổn phận cấp dưỡng con cái. Ý muốn nói là họ phải lo liệu cho con cái thức ăn, quần áo và các thứ cần thiết khác để có được cuộc sống tốt đẹp. Bổn phận cấp dưỡng áp dụng cho đến khi đứa con tròn 18 tuổi. Thông thường cha mẹ còn có bổn phận cấp dưỡng con cái cho đến khi chúng học xong phổ thông hoặc trường nghề, dù chúng đã tròn 18 tuổi.
  • Cha mẹ có bổn phận cung ứng cho con cái sự giáo dục tốt, và phải luôn luôn quan tâm đến sở thích và nhu cầu của con cái. Luật trẻ em cấm dùng đến bạo lực khi dạy dỗ. Dùng bạo lực nghiêm trọng hoặc những xúc phạm khác là phạm pháp và có thể dẫn đến việc Ban bảo nhi can thiệp vào trong gia đình.
  • Cha mẹ có bổn phận và quyền quyết định cho con cái trong những hoàn cảnh cá nhân khi đứa trẻ không thể tự quyết định. Trong luật trẻ em, một nguyên tắc quan trọng là khi con cái càng lớn thì cha mẹ càng phải chú trọng nhiều đến điều chúng suy nghĩ. Dần dần đứa trẻ có thêm quyền tự quyết khi chúng chín chắn và phát triển thêm. Một đứa trẻ 7 tuổi được quyền nói ý nghĩ của mình trước khi cha mẹ quyết định về những hoàn cảnh cá nhân liên quan đến đứa trẻ. Luật trẻ em quyết định là khi đứa trẻ tròn 12 tuổi, cần phải chú trọng đến điều đứa trẻ suy nghĩ.
  • Một đứa trẻ tròn 15 tuổi có quyền tự quyết định việc học và ghi tên vào và rút tên ra khỏi các hội đoàn. Ý muốn nói là chính thiếu niên đó tự quyết định về ngành học mà em nộp đơn xin. Cha mẹ và thiếu niên đó có thể bàn thảo việc này, và cha mẹ thường góp ý cho con cái. Nhưng chính thiếu niên đó tự quyết định lấy. Thanh thiếu niên cũng có thể tự quyết định việc tham gia vào các tổ chức chính trị, các cộng đồng tôn giáo và các hội đoàn khác.
  • Cha mẹ phải lo liệu cho con cái tham gia vào việc học có tính cách cưỡng bách ở bậc cơ sở, và họ phải lo liệu cho con cái có được việc học thích hợp với khả năng và sở thích của chúng.
  • Trẻ em được quyền thăm viếng gặp gỡ với cả hai cha mẹ, ngay cả khi cha mẹ không còn chung sống với nhau.
  • Tuổi thành niên tại Na uy là 18 tuổi. Ý muốn nói là lúc này đã đủ già dặn để ký kết các thỏa thuận về pháp lý và có sự kiểm soát về tiền bạc của mình. Cha mẹ không còn có trách nhiệm nữa.

Ngành bảo nhi

Ngành bảo nhi tại Na uy
Lịch sử ngành bảo nhi tại Na uy được ghi chép lại từ thế kỷ 19. Na uy là quốc gia đầu tiên trên thế giới đã thiết lập ngành bảo nhi công để giúp các trẻ em đang ở trong những hoàn cảnh sống khó khăn, cần đến sự giúp đỡ thêm và sự che chở. Mỗi công xã có một ban bảo nhi. Công việc của ban bảo nhi được điều chỉnh bởi luật bảo nhi. Luật này áp dụng cho mọi trẻ em và thanh thiếu niên cư ngụ tại Na uy, bất kể nguồn gốc, quốc tịch hay quyền công dân của đứa trẻ.

Trước hết, việc chăm sóc và dạy dỗ con cái là trách nhiệm của cha mẹ. Đôi khi có những cha mẹ cần sự phụ giúp trong thời gian ngắn hoặc dài, thí dụ như vì trải qua hoàn cảnh sống khó khăn. Ngành bảo nhi có thể hỗ trợ cho các trẻ em và gia đình trong những hoàn cảnh như thế.

Làm việc để đem lại điều tốt đẹp nhất cho đứa trẻ
Ngành bảo nhi sẽ đưa ra sự phụ giúp tốt đẹp nhất cho đứa trẻ. Điều này phù hợp với công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em, mà đây cũng là một phần của luật pháp Na uy. Công ước này khẳng định rằng trẻ em là những cá thể độc lập có các nhu cầu đặc biệt và các quyền căn bản về sự sống, phát triển, che chở và tham gia. Phù hợp với công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em chương 12, luật quy định rõ là ngành bảo nhi phải lắng nghe những ý nghĩ của đứa trẻ và chú trọng một cách thích ứng đến những ý nghĩ của đứa trẻ dựa theo tuổi tác và sự chín chắn của nó. Vì thế ngành bảo nhi thường nói chuyện với cả cha mẹ lẫn con cái khi liên hệ tiếp xúc với gia đình.

Các nhiệm vụ chính của ngành bảo nhi:
– Để đưa ra sự phụ giúp và hỗ trợ:
Ban bảo nhi hỗ trợ trẻ em và gia đình khi đứa trẻ vì những hoàn cảnh sống khó khăn hay vì những nguyên do khác cần đến sự hỗ trợ. Ban bảo nhi mong muốn hợp tác với cha mẹ để cho trẻ em sẽ có được sinh hoạt tốt đẹp trong gia đình. Sự phụ giúp có thể được đưa ra dưới hình thức góp ý và hướng dẫn, hay phụ giúp tham gia vào các sinh hoạt giải trí, chỗ vườn trẻ hay chỗ sinh hoạt trước và sau giờ học (SFO). Ở phần lớn các vụ bảo nhi, gia đình nhận được sự phụ giúp và hỗ trợ tại nhà. Đôi khi sự phụ giúp tại nhà không đủ, và ban bảo nhi có thể đồng ý với cha mẹ về việc đứa trẻ phải dọn ra khỏi nhà trong một thời gian ngắn hoặc dài.

– Trách nhiệm can thiệp vào – có thể trái với ý muốn của cha mẹ:

Thông thường điều tốt nhất là trẻ em trưởng thành tại nhà của mình, nhưng nếu sự phụ giúp và hỗ trợ cùng với sự hợp tác của cha mẹ (biện pháp phụ giúp) không đủ để chăm lo các nhu cầu của đứa trẻ thì ban bảo nhi có trách nhiệm che chở cho đứa trẻ này. Ban bảo nhi sẽ thử các biện pháp phụ giúp trước khi cân nhắc đến việc truất quyền chăm sóc. Cần phải có những lý do rất nặng nề, mạnh mẽ để ban bảo nhi sẽ thay quyền chăm sóc cho đứa trẻ. Các thí dụ điển hình về điều này là khi đứa trẻ trải qua sự thiếu chăm sóc nghiêm trọng – ý muốn nói là nếu cha mẹ gây ra thương tổn về thể xác hoặc tinh thần hoặc sao lãng trách nhiệm cách nghiêm trọng đến độ sức khoẻ về thể lý hoặc sức khỏe tâm thần và sự phát triển của đứa trẻ gặp nguy cơ. Nếu cha mẹ dùng bạo lực đối với đứa trẻ, thí dụ như đánh đập, thì việc này có thể được xem như thiếu chăm sóc. Nếu một đứa trẻ sẽ được sắp xếp chỗ ở ra khỏi gia đình mà không có sự đồng ý của cha mẹ, thì việc này phải được Ủy ban tỉnh đặc trách các vụ bảo nhi và xã hội quyết định, đây là cơ quan tương tự như tòa án. Trong những vụ như thế, cha mẹ được quyền có pháp trợ miễn phí (luật sư).

Tiến trình trong một vụ bảo nhi
Nhiều vụ bảo nhi bắt đầu khi cha mẹ hay đứa trẻ tự liên lạc với ban bảo nhi để nhờ sự phụ giúp. Ban bảo nhi cũng nhận được sự liên hệ tiếp xúc của trạm y tế, bịnh viện, trường học, vườn trẻ, hàng xóm và những người khác có sự quan ngại cho một đứa trẻ. Ban bảo nhi sẽ cân nhắc cứu xét mọi thông báo mà họ nhận được. Nếu ban bảo nhi xét thấy có lý do, họ sẽ tiếp xúc với đứa trẻ và cha mẹ để có thêm thông tin về sinh hoạt của đứa trẻ. Khi đó ban bảo nhi có thể muốn nói chuyện riêng với đứa trẻ. Cha mẹ và đứa trẻ được quyền có thông dịch viên nếu cần. Ban bảo nhi thường tiếp xúc với những người có sự hiểu biết về gia đình và đứa trẻ, thí dụ như vườn trẻ và trường học. Nếu ban bảo nhi nhận thấy không có lý do để quan ngại, thì hồ sơ được dẹp qua một bên. Ngoài ra họ sẽ đề nghị các biện pháp để phụ giúp đứa trẻ và gia đình.

Trẻ em và người lớn có thể tiếp xúc với Ban bảo nhi bằng cách nào?
Mọi công xã địa phương đều có một ban bảo nhi làm việc vào ban ngày. Cả trẻ em lẫn người lớn có thể liên lạc đến đó. Vào buổi tối/ ban đêm và những ngày cuối tuần, trẻ em hay những người khác có sự quan ngại cho trẻ em có thể gọi điện thoại đến Điện thoại báo động dành cho trẻ em và thanh thiếu niên (Alarmtelefonen for barn og unge) qua số 116 111.

Sự kiện

Trợ cấp thiếu nhi

Trợ cấp thiếu nhi là phụ giúp kinh tế được cấp cho mọi trẻ em dưới 18 tuổi đang cư ngụ tại Na uy. Trợ cấp này sẽ góp phần trang trải những chi phí khi có con. Trên trang web này bạn có thể tìm thêm thông tin, trong đó có khoản tiền trợ cấp thiếu nhi: NAV Barnetrygd.

Trợ cấp nhi đồng

Trợ cấp nhi đồng là phụ giúp kinh tế được cấp cho mọi trẻ em từ một đến hai tuổi không đi vườn trẻ. Được phát mỗi tháng cho trẻ em từ 13 đến 23 tháng. Nếu đứa trẻ có chỗ bán thời gian tại vườn trẻ thì khoản trợ cấp này sẽ bị giảm bớt. Bạn có thể tìm thêm thông tin nơi trang web dưới đây, trong đó có khoản tiền trợ cấp nhi đồng: NAV Kontantstøtte.