Trẻ em và gia đình

Thời ấu thơ, luật bảo nhi và ban bảo nhi

Fem barn sammen Barn som leker Barn i vinterlek

Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em gồm 42 điểm nói đến các quyền lợi mà mọi trẻ em có. Công ước này được phê chuẩn năm 1989, và Na uy đã ký tên vào năm 1991. Luật này áp dụng cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi và nói nhiều về các bổn phận của cha mẹ đối với con cái và các quyền lợi của trẻ em đối với cha mẹ.

Dưới đây là một số điểm quan trọng trong luật trẻ em:

  • Khi một trẻ em ra đời, bác sĩ hoặc nữ hộ sinh phải gửi thông báo khai sinh đến Phòng Hộ tịch. Cần phải thông báo ai là cha mẹ của đứa trẻ, và cha mẹ có sống chung hay không. Nếu đứa trẻ ra đời mà không có sự hiện diện của bác sĩ hoặc trong lúc người mẹ đang ở nước ngoài, người mẹ có bổn phận tự khai báo.
  • Thông thường cha mẹ là những người có trách nhiệm chính cho con cái của mình, và trẻ em có quyền được sự chăm sóc và quan tâm của cha mẹ.
  • Cha mẹ có bổn phận cấp dưỡng con cái. Ý muốn nói là họ phải lo liệu cho con cái thức ăn, quần áo và các thứ cần thiết khác để có được cuộc sống tốt đẹp. Bổn phận cấp dưỡng áp dụng cho đến khi đứa con tròn 18 tuổi. Thông thường cha mẹ còn có bổn phận cấp dưỡng con cái cho đến khi chúng học xong phổ thông hoặc trường nghề, dù chúng đã tròn 18 tuổi.
  • Cha mẹ có bổn phận cung ứng cho con cái sự giáo dục tốt, và phải luôn luôn quan tâm đến sở thích và nhu cầu của con cái. Luật trẻ em cấm dùng đến bạo lực khi dạy dỗ. Dùng bạo lực nghiêm trọng hoặc những xúc phạm khác là phạm pháp và có thể dẫn đến việc Ban bảo nhi can thiệp vào trong gia đình.
  • Cha mẹ có bổn phận và quyền quyết định cho con cái trong những hoàn cảnh cá nhân khi đứa trẻ không thể tự quyết định. Trong luật trẻ em, một nguyên tắc quan trọng là khi con cái càng lớn thì cha mẹ càng phải chú trọng nhiều đến điều chúng suy nghĩ. Dần dần đứa trẻ có thêm quyền tự quyết khi chúng chín chắn và phát triển thêm. Một đứa trẻ 7 tuổi được quyền nói ý nghĩ của mình trước khi cha mẹ quyết định về những hoàn cảnh cá nhân liên quan đến đứa trẻ. Luật trẻ em quyết định là khi đứa trẻ tròn 12 tuổi, cần phải chú trọng đến điều đứa trẻ suy nghĩ.
  • Một đứa trẻ tròn 15 tuổi có quyền tự quyết định việc học và ghi tên vào và rút tên ra khỏi các hội đoàn. Ý muốn nói là chính thiếu niên đó tự quyết định về ngành học mà em nộp đơn xin. Cha mẹ và thiếu niên đó có thể bàn thảo việc này, và cha mẹ thường góp ý cho con cái. Nhưng chính thiếu niên đó tự quyết định lấy. Thanh thiếu niên cũng có thể tự quyết định việc tham gia vào các tổ chức chính trị, các cộng đồng tôn giáo và các hội đoàn khác.
  • Cha mẹ phải lo liệu cho con cái tham gia vào việc học có tính cách cưỡng bách ở bậc cơ sở, và họ phải lo liệu cho con cái có được việc học thích hợp với khả năng và sở thích của chúng.
  • Trẻ em được quyền thăm viếng gặp gỡ với cả hai cha mẹ, ngay cả khi cha mẹ không còn chung sống với nhau.
  • Tuổi thành niên tại Na uy là 18 tuổi.

Ban bảo nhi

Ban bảo nhi tại Na uy
Chăm sóc và giáo dục con cái trước hết là trách nhiệm của cha mẹ. Tuy vậy cha mẹ có thể có nhu cầu cần đến sự giúp đỡ ngắn hạn hay dài hạn, chẳng hạn như vì hoàn cảnh sống khó khăn. Ban bảo nhi có thể giúp đỡ những trẻ em và gia đình trong những hoàn cảnh như thế.

Mỗi công xã có một Ban bảo nhi.
Công việc của Ban bảo nhi được quy định theo Luật bảo nhi. Luật này áp dụng cho mọi trẻ em và thanh thiếu niên cư ngụ tại Na uy, bất kể đến nguồn gốc, quốc tịch của đứa trẻ.

Điều tốt đẹp nhất cho đứa trẻ
Ban bảo nhi sẽ đem lại sự giúp đỡ tốt đẹp nhất cho đứa trẻ. Điều này phù hợp với công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em, mà cũng là một phần của luật pháp Na uy. Công ước trẻ em khẳng định rằng trẻ em là những cá thể độc lập với các nhu cầu cá biệt và các quyền căn bản cho sự sống, phát triển, được bảo vệ và tham gia.

Các nhiệm vụ quan trọng nhất của Ban bảo nhi:
– Đem lại sự giúp đỡ và nâng đỡ:

Ban bảo nhi giúp đỡ các trẻ em và gia đình khi đứa trẻ vì những hoàn cảnh ở nhà hoặc vì những lý do khác khiến có nhu cầu cần đến sự trợ giúp. Trong đó sự giúp đỡ có thể được cung ứng dưới hình thức góp ý và hướng dẫn, hoặc giúp đỡ tham gia các sinh hoạt giải trí, vườn trẻ, hoặc SFO. Trong khoảng 9/10 các vụ bảo nhi, gia đình tự nguyện nhận sự giúp đỡ ở nhà.

– Trách nhiệm can thiệp vào – có thể trái với ý muốn của cha mẹ:

Thông thường trẻ em lớn lên trong gia đình mình là điều tốt nhất, nhưng Ban bảo nhi có trách nhiệm can thiệp vào nếu các biện pháp giúp đỡ tự nguyện không đủ để chăm lo các nhu cầu của đứa trẻ. Cần phải có những lý do thật nghiêm trọng để Ban bảo nhi mới thay quyền chăm sóc cho trẻ em. Thí dụ như khi trẻ em ở trong cảnh thiếu chăm sóc trầm trọng, chẳng hạn như bị ngược đãi. Nếu một đứa trẻ được sắp xếp chỗ ở ra khỏi gia đình mà không có sự đồng ý của cha mẹ, thì việc này phải được Uỷ ban Tỉnh đặc trách các vụ bảo nhi và xã hội quyết định, đây là một cơ quan tương đương như toà án.
Diễn tiến trong một vụ bảo nhi
Nhiều vụ bảo nhi khởi sự qua việc cha mẹ tự liên lạc với Ban bảo nhi để nhờ giúp đỡ. Ban bảo nhi cũng nhận được sự thông báo của các trạm y tế, bịnh viện, trường học, vườn trẻ, hàng xóm và những người khác khi họ lo ngại cho một đứa trẻ. Tất cả những ai làm việc tại các công sở, thí dụ như trường học, vườn trẻ và trạm y tế, có bổn phận theo luật pháp quy định phải liên lạc với Ban bảo nhi nếu họ lo ngại nghiêm trọng cho một đứa trẻ. Mọi thông báo mà Ban bảo nhi nhận được sẽ được cân nhắc. Nếu Ban bảo nhi thấy có lý do, họ sẽ tiếp xúc với đứa trẻ và cha mẹ để có thêm thông tin về sinh hoạt đứa trẻ ra sao.

Trẻ em và người lớn có thể tiếp xúc với Ban bảo nhi bằng cách nào?
Mọi công xã có một Ban bảo nhi mở cửa vào ban ngày. Vào buổi tối/ ban đêm và trong những ngày cuối tuần, trẻ em hay những người lo ngại cho một đứa trẻ có thể gọi đến Điện thoại báo động dành cho trẻ em và thanh thiếu niên 116 111.

Sự kiện

Trợ cấp thiếu nhi

Trợ cấp thiếu nhi là trợ cấp kinh tế dành cho mọi trẻ em dưới 18 tuổi, đang cư ngụ tại Na uy. Trợ cấp này phụ trả các chi phí khi có con. Trợ cấp thiếu nhi là 970 kroner mỗi tháng cho mỗi trẻ em (năm 2015).

Trợ cấp nhi đồng

Trợ cấp nhi đồng là trợ cấp kinh tế dành cho mọi trẻ em từ một đến hai tuổi không đi vườn trẻ. Trợ cấp nhi đồng là 6000 kroner mỗi tháng cho trẻ em từ 13 đến 23 tháng (năm 2015). Trợ cấp này sẽ giảm đi đối với trẻ em có chỗ bán thời gian tại vườn trẻ.

GIẢI CÁC BÀI TẬP