Barn og familie

Barneoppdragelse

Barn og foreldre

Barn er avhengige av foreldrene, og foreldrene har hovedansvaret for barna sine og for barneoppdragelsen. Tidligere ble barn sett på som «små voksne», og de måtte ofte jobbe for å bidra til familiens inntekter. Tidligere var det vanlig å bo i storfamilier, mens i dag vokser de fleste barn opp i kjernefamilier. De fleste barn går i barnehage, og alle barn går på skolen fra de er seks år.

Synet på barneoppdragelse har endret seg. I dag er barndommen en tid for lek og læring, og det blir ikke stilt krav til barn på samme måte som før. Foreldre ønsker å være mye sammen med barna sine, og de ønsker å vite mye om barnas liv i den tida de ikke er sammen. De legger derfor stor vekt på å ha et godt samarbeid med barnehagen og skolen. De fleste foreldre synes også det er viktig å kjenne vennene til barna og deres foreldre.

Fordi barna lærer og erfarer mye utenfor hjemmet, vil de også bli preget av samfunnet og miljøet de lever i. Ingen foreldre har full kontroll med hvordan barna utvikler seg, og ingen barn blir kopier av sine foreldre. Foreldre ønsker likevel vanligvis å være gode rollemodeller og å vise barna sine hvordan man bør oppføre seg og reagere i ulike situasjoner.

Mange foreldre synes av og til at barneoppdragelse kan være vanskelig. De kan da for eksempel søke råd hos noen som kan mye om dette, lese bøker om emnet eller finne informasjon på nettet.