ลูกๆ และชีวิตครอบครัว

การเลี้ยงดูลูก

Barn og foreldre

ลูกต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่ และพ่อแม่มีความรับผิดชอบหลัก ในการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกของตนเอง ในอดีตลูกถูกมองว่าเป็น “ผู้ใหญ่ตัวเล็ก” และพวกเขามักจะต้องทำงาน เพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว ที่ผ่านมาเป็นเรื่องปรกติที่จะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ แต่ในปัจจุบันเด็กส่วนมากเติบโตในครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่ลูก เด็กส่วนใหญ่เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล และเด็กทุกคนเข้าเรียนในโรงเรียนตั้งแต่พวกเขาอายุ 6 ปี

ความคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเปลี่ยนมาตลอดหลายปี ทุกวันนี้ วัยเด็กเป็นเวลาของการเล่นและเรียนรู้ และเด็กๆ ไม่มีความต้องการเดียวกับเมื่อในอดีต พ่อแม่ต้องการใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากกับลูก และเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตลูกเมื่อไม่ได้อยู่ด้วยกัน นั่นคือทำไมการทำงานร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียนหรือโรงเรียนอนุบาลจึงมีความสำคัญเช่นนั้น

เนื่องจากลูกเรียนรู้และมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่นอกบ้าน พวกเขายังได้รับอิทธิพลจากสังคมและชุมชนของพวกเขา ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่สามารถควบคุมว่าลูกของพวกเขามีพัฒนาการอย่างไรและไม่มีเด็กคนไหนเลียนแบบพ่อแม่ของเขาหรือเธอได้ทั้งหมด แต่กระนั้นก็ตาม พ่อแม่ก็ปรารถนาที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีและแสดงให้ลูกเห็นวิธีการประพฤติตัวและการตอบสนองในสถานการณ์แตกต่างกัน

พ่อแม่จำนวนมากยังคงรู้สึกว่าการเลี้ยงดูลูกเป็นเรื่องยากในบางครั้ง ถ้าเป็นเช่นนั้น พวกเขาสามารถหาคำแนะนำจากมืออาชีพ อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้และหาข้อมูลออนไลน์ได้