Çocuklar ve aile

Çocuk Yetiştirme

Çocuk ve anne-baba

Çocuklar ebeveynlerine bağımlıdır ve çocukların yetiştirilmesinda ana sorumluluk ebeveynlere
aittir. Önceleri çocuklar<> olarak görülüyor ve ailenin ekonomisine katkıda
bulunmaları için çalışmak zorunda bıraklılıyorlardı. Eskiden hep birlikte yaşamak doğaldı, günümüzde ise çocuklar artık çekirdek ailelerde yetişmektedir. Çocukların çoğu kreşe ve altı yaşından itibaren ise hepsi okula gitmektedir.

Çocuk yetiştirmeye bakış açısı değişmiştir. Günümüzde çocukluk süreci oyun ve öğrenme
dönemidir ve eskiden olduğu gibi çocuğa büyük sorumluluklar yüklenmemektedir. Ebeveynler
çocukları ile daha fazla beraber olmak istemekte ve çocukları ile beraber olmadıkları zamanlarda
da çocuklarının yaşamlarından haberdar olmayı istemektedirler. Bu yüzden kreş ve okullarla iş
birliğine çok önem verilmektedir. Ebeveynlerin çoğu, çocuklarının arkadaşlarını ve onların
ebeveynlerini tanımanın önemli olduğunu düşünüyor.

Çocuklar ev dışında pek çok şey öğrenip, tecrübe ettikleri için, içinde yaşadıkları toplum ve çevreden de etkileneceklerdir. Hiçbir anne-baba çocukların nasıl gelişeceğini tümüyle kontrol edemez ve hiçbir çocuk da anne ve babasının kopyası olamaz. Ebeveynler yine de çocukları için iyi birer rol modeli olmak ve çocuklarına farklı durumlarda nasıl tepkide bulunmaları ve nasıl davranmaları gerektiğini göstermek isterler.

Pek çok anne-baba, zaman zaman çocuk eğitiminin zor olduğu kanısına varır. Böyle bir durumda, bu konuda tecrübesi olan birine danışabilir, bu konuda kitap okuyabilir veya bu konuda internetten bilgi edinebilir.