Çocuklar ve aile

Çocuk Yetiştirme

Çocuk ve anne-baba

Çocuklar anne ve babalarına bağımlıdır. Anne – babalar da çocuklarından ve onların eğitiminden sorumludur. Önceleri çocuklar ‘ufak yetişkinler’ olarak addediliyor ve genellikle ailenin gelirine katkıda bulunmak için çalışmak zorunda kalıyorlardı. Eskiden büyük ailelerde hep birlikte yaşanırken, bugün çocukların pek çoğu çekirdek aile içinde büyümektedir. Çocukların çoğunluğu yuvaya giderler ve altı yaşında da okula başlarlar.

Çocuk eğitimine bakış son yıllarda değişmiştir. Bugün, çocukluk dönemi, oynayarak öğrenme dönemidir ve çocuğa eskiden olduğu gibi büyük sorumluluklar yüklenmemektedir. Anne ve babalar çocuklarıyla ellerinden geldiğince birlikte olmak isterler, birlikte olmadıkları süre içinde de çocuklarının neler yaptıklarını bilmek isterler. Bu nedenle yuva ve okulla olan işbirliğine büyük önem verirler. Ebeveynlerin çoğu bu nedenle, çocuklarının arkadaşlarıyla ve onların anne ve babalarıyla tanışmaya da çok önem verirler.

Çocuklar ev dışında pek çok şey öğrenip, tecrübe ettikleri için, içinde yaşadıkları toplum ve çevreden de etkileneceklerdir. Hiçbir anne-baba çocukların nasıl gelişeceğini tümüyle kontrol edemez ve hiçbir çocuk da anne ve babasının kopyası olamaz. Ebeveynler yine de çocukları için iyi birer rol modeli olmak ve çocuklarına farklı durumlarda nasıl tepkide bulunmaları ve nasıl davranmaları gerektiğini göstermek isterler.

Pek çok anne-baba, zaman zaman çocuk eğitiminin zor olduğu kanısına varır. Böyle bir durumda, bu konuda tecrübesi olan birine danışabilir, bu konuda kitap okuyabilir veya bu konuda internetten bilgi edinebilir.