Barn og familie

Skulegang

Aktiv elev Elevar i klassen

I Noreg har alle barn rett og plikt til ti års opplæring. Ungdom har også rett til vidaregåande opplæring.

Opplæringa i skulen skal skje i samarbeid og forståing med heimen.

Foreldra har hovudansvaret for barna sine, og dei har derfor både rett og plikt til medverknad og medinnflytelse i skulen.

Fakta

I Noreg har alle barn rett og plikt til ti års opplæring.