Barn og familie

Skolegang

Aktiv elev Elever i klassen

I Norge har alle barn rett og plikt til ti års opplæring. Ungdom har også rett til videregående opplæring.

Opplæringen i skolen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet.

Foreldrene har hovedansvaret for barna sine, og de har derfor både rett og plikt til medvirkning og medinnflytelse i skolen.

Fakta

I Norge har alle barn rett og plikt til ti års opplæring.