Carruurta iyo qoyska

Waxbarasho


Aktiv elev Elever i klassen

Norwey carruurta oo dhan waxay xaq u leeyihiin oo ku waajib ah toban sanno oo waxbarasho ah. Dhallinyaradu waxa kale oo ay xaq u leeyihiin heer wax barasho ilaa dugsi sare ah.
Waxbarasha iskuulku waa in ay ku socotaa wadashaqaynta iyo is-fahamka ka dhexeeya guriga. Waalidka ayey saaran tahey masuuliyada ugu weyn ee carruurtoodu, sidaa darteed waxey xaq u leeyihiin oo waajib ku ah iney saameyn ku yeeshaan iskuulka

Wax sax ah

Norwey dhammaan carruurtu waxa ay xaq u leeyihiin waajibna ku ah toban sanno oo waxbarasho dugsi hoose/dhexe ah.