Carruurta iyo Qoyska

Waxbarashada iyo Dugsiyada


Aktiv elev Elever i klassen

Norway caruurta oo dhan waxaa xaq iyo waajibaad ku ah inay qaataan waxbarasho 10 sano ah. Dhalinyaradu waxay xaq u leeyihiin waxbarashada dugsiga sare.
Waxbarashada iskuulku waxay aad ula shaqeynaysaa waalidiinta caruurta. Waalidiintu iyaga ayaa ka mas`uul ah caruurtooda, sidaa daraadeed waxay xaq iyo waajib u leeyihiin inay ogaadaan kana qaybqaataan waxbarashada iskuulka ee caruurtooda.

Wax sax ah

Norway caruurta oo dhan waxaa xaq iyo waajibaad ku ah inay qaataan waxbarasho 10 sano ah.