ቆልዓን ስድራቤትን

ትምህርቲ

Aktiv elev Elever i klassen

ኣብ ኖርወይ ኩሎም ቆልዑ 10 ዓመት ትምህርቲ ክመሃሩ መሰልን ግዴታን ኣለዎም። መንእሰያት ከኣ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክመሃሩ መሰሎም እዩ።

ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ትምህርቲ ምስ ገዛ ብምትሕብባርን ብምርድዳእን ክኸውን ኣለዎ።

ዝዓበየ ሓላፍነት ቆልዑ ናይ ወለዲ ካብ ኮነ፣ ወለዲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክትሓጋገዙን ክጸልዉን መሰሎምን ግቡኦምን እዩ።

ጭብጢ

ኣብ ኖርወይ ኩሎም ቆልዑ ዓሰርተ ዓመት ክመሃሩ መሰልን ግዴታን ኣለዎም።