Çocuklar ve aile

Okul süreci

Aktiv elev Elever i klassen

Norveç’te her çocuğun, on yıl süren bir eğitim almaya hakkı olup bu eğitimi bitirmekle de yükümlüdür . Gençlerin de lise eğitimine hakları vardır.

Okuldaki eğitim ev ile işbirliği ve karşılıklı anlayış sonucunda gerçekleştirilecektir.

Ebeveynler, kendi çocuklarının eğitiminin ana sorumlusu oldukları için, okula katkıda bulunmak ve eğitimi etkilemek şansına ve yetkisine sahiptir.

Bilgiler

Norveç’te tüm çocukların 10 yıl eğitim görme hakkı ve yükümlülüğü vardır.