Barn og familie

Ulike boliger

Boliger i Bergen

Det fins over to millioner boliger i Norge. Over halvparten av disse er eneboliger. I store byer, som Oslo, er 70 prosent av boligene blokker og bygårder. I mindre kommuner kan det være opptil 90 prosent eneboliger. Omtrent en fjerdedel av befolkningen leier boligen de bor i, mens resten eier boligen sin selv.

Det er to måter å eie en bolig på. Man kan enten være selveier, eller man kan eie gjennom borettslag eller aksjeselskap.

Nesten alle boliger i Norge har eget bad og toalett og eget kjøkken.

Leiligheter i Nordland Hus i Geiranger Enebolig Hus i Lofoten

Fakta

Visste du at …

  • For å varme opp boligen er det vanligst å bruke elektrisitet. Over 90 prosent av boligene bruker elektrisitet til oppvarming. En del bruker også ved eller olje.
  • Ca. en tredjedel av forbruket til norske husholdninger går til å dekke utgiftene til bolig, mens en gjennomsnittshusholdning bare bruker elleve prosent av budsjettet til mat.
  • Bare ca. 30 prosent av de som bor i sentrum av de største byene, har bil. Men hvis vi ser på hele landet under ett, har ca. 70 prosent av husholdningene bil. 95 prosent av husholdningene har tv, og 75 prosent har oppvaskmaskin.
  • Hvordan bor innbyggerne i Norge? Hvordan er boligstandarden, og hvilke typer bolig er mest vanlig?