Barn og familie

Ulike boliger

Boliger i Bergen

Det fins over to millioner boliger i Norge. Over halvparten av disse er eneboliger. I store byer, som Oslo, er 70 prosent av boligene blokker og bygårder. I mindre kommuner kan det være opptil 90 prosent eneboliger. Omtrent en fjerdedel av befolkningen leier boligen de bor i, mens resten eier boligen sin selv.

Det er to måter å eie en bolig på. Man kan enten være selveier, eller man kan eie gjennom borettslag eller aksjeselskap.

Nesten alle boliger i Norge har eget bad og toalett og eget kjøkken.

Leiligheter i Nordland Hus i Geiranger Enebolig Hus i Lofoten

Fakta

Visste du at …

  • For å varme opp boligen er det vanligst å bruke elektrisitet. Over 90 prosent av boligene bruker elektrisitet til oppvarming. En del bruker også ved eller olje.
  • Ca. en tredjedel av forbruket til norske husholdninger går til å dekke utgiftene til bolig, mens en gjennomsnittshusholdning bare bruker 11 prosent av budsjettet til mat.