Barn og familie

Ulike bustader

Bustader i Bergen

Det finst over to millionar bustader i Noreg. Over halvparten av desse er einebustader. I store byar, som Oslo, er 70 prosent av bustadene blokker og bygardar. I mindre kommunar kan det vere opptil 90 prosent einebustader. Omtrent ein fjerdedel av befolkninga leiger bustaden dei bur i, medan resten eig bustaden sin sjølv.

Det er to måtar å eige ein bustad på. Ein kan anten vere sjølveigar, eller ein kan eige gjennom burettslag eller aksjeselskap.

Nesten alle bustader i Noreg har eige bad og toalett og eige kjøkken.

Leilegheiter i Nordland Hus i Geiranger Einebustad Hus i Lofoten

Fakta

Visste du at …

  • For å varme opp bustaden er det vanlegast å bruke elektrisitet. Over 90 prosent av bustadene bruker elektrisitet til oppvarming. Ein del bruker også ved eller olje.
  • Ca. ein tredjedel av forbruket til norske hushald går til å dekkje utgiftene til bustad, medan eit gjennomsnittshushald berre bruker 11 prosent av budsjettet til mat.