Fëmijët dhe familja

Objektet e ndryshme të banimit

Boliger i Bergen

Ka mbi dy milionë vendbanime (objekte banimi) në Norvegji. Mbi gjysma e tyre janë shtëpi në vete. Në qytetet e mëdha, sikurse është Oslo, 70 për qind e banesave janë në blloqe/ndërtesa të ngjitura. Në komunat më të vogla, mund të jenë deri në 90 për qind, vetëm shtëpi në vete. Përafërsisht një e katërta e popullsisë marrin me qira banesën në të cilën ata jetojnë, ndërsa pjesa tjetër është pronare e vendbanimit të tyre.

Ka dy mënyra për tu bërë pronar i një banese/objekti banimi. Një person mund të jetë vetë pronar, ose mund të jetë pronar përmes bashkësisë së banesave ose shoqërisë së aksionarëve.

Pothuajse të gjitha vendbanimet në Norvegji kanë banjën e tyre dhe tualetin dhe një kuzhinë të veçantë.

Leiligheter i Nordland Hus i Geiranger Enebolig Hus i Lofoten

Faktet

E dinit se …

  • Për të ngrohur shtëpinë tuaj është më e zakonshme për të përdorur energjinë elektrike. Mbi 90 për qind e banimeve përdorin energjinë elektrike për ngrohje. Disa gjithashtu përdorin dru apo vaj.
  • Rreth një e treta e shpenzimeve të familjeve norvegjeze shkon për të mbuluar shpenzimet e banimit, ndërsa një familje mesatare përdor vetëm njëmbëdhjetë për qind të buxhetit të tyre për ushqim.