Djeca i familija

Ravnopravnost

Likestilling
Na koje način pojedine obitelji izaberu da organiziraju svoj život i svoje zadatke, je skroz do njih samih. No ipak nalazimo, razmišljanja o ravnopravnosti i istoj vrijednosti u zakonima i pravima. Niko ko živi u Norveškoj ne može izabrati da odstupa od ovih. Ovo važi za, na primjer, Zakon o ravnopravnosti, Zakon o brakovima i Zakon o nasljeđu.

Jedna od najvažnijih vrijednosti norveškog društva je da svi ljudi imaju istu vrijednost. pod tim se smatra da ljudi imaju istu vrijednost, bez obzira na spol, starost, nivo funkcionalnosti, kulturnu povijest, etničko porijeklo ili seksualnu pripadnost. Društvo radi na tome da se svima daju iste mogućnosti u skladu sa njihovim sposobnostima. Primjeri ovoga je školska ponuda učenicima s raznim specijalnim potrebama (invaliditetima), i također ponuda učenja norveškog jezika strancima i princip o jednakoj plaći za jednak rad itd.

U zadnjem se desetljeću desilo dosta toga s ravnopravnosti između spolova. Doživjeli smo promjenu stavova prema zadacima muškaraca i žena i isto tako njihovo mjesto u javnosti, obiteljima i u domu.

Likestilling i arbeidslivet Likestilling i hjemmet

1970-tih godina prošlog stoljeća se sve više i više pozornosti pridavalo pravima žena u društvu i njihove mogućnosti unutar obrazovanja i generalno radnog života.
Aktivnost žena u radnom životu se znatno povećala i danas postoji jednako mnogo žena zaposleno kao i muškaraca. Još uvijek postoje tipično ženske i muške struke i mnogo više žena nego muškaraca radi pola radnog vremena. Otprilike podjednako mnogo žena i muškaraca danas ima visoko obrazovanje, ali većina još uvijek bira tradicionalno. Žene se, često obrazuju unutar brige i nastave, a muškarci unutar tehnike i prirodnih znanosti. Iako žene, danas iznose 47 posto od onih koji su u radu, ali ipak su dva od tri vođa poslovanja u radnom životu muškarci.

U većini porodica danas, posebno u mladim porodicama je uobičajena podjela rada i na poslu i u kući, isto tako u staranju o deci, ali žene još uvijek koriste više vremena na kućne poslove nego muškarci.

Činjenice

Zakon o ravnopravnosti i diskriminaciji

Zakon o ravnopravnosti i dikriminaciji napisan je da bi doprinio jednakosti, a posebno će posteći prava žena i spriječiti diskriminaciju. Cilj zakona je da se ženama i muškarcima daju iste mogućnosti za obrazovanje i rad, te mogućnosti za kulturni i stručni razvoj. Zakon obavezuje javne vlasti da aktivno rade za ravnopravnost između spolova na svim društvenim slojevima.

Zakon o ravnopravnosti također obavezuje poslodavce i radničke sindikate da rade na ravnopravnosti na radnom mjestu i u sindikatima. Nije dozvoljeno tretiranje žena i muškaraca na različit način, ali je dozvoljeno ukoliko to doprinosi ravnopravnosti.