Trẻ em và gia đình

Sự bình đẳng

Likestilling
Mỗi gia đình tự chọn cách tổ chức sinh hoạt và công việc của mình. Tuy vậy chúng ta lại thấy ý tưởng bình đẳng và giá trị đồng đều được nêu trong các luật lệ và quyền lợi. Không ai sống ở Na uy lại có thể không màng đến những điều này. Chẳng hạn như luật bình đẳng, luật hôn nhân và luật thừa kế.

Một trong những giá trị quan trọng nhất trong đời sống xã hội tại Na uy là giá trị đồng đều giữa con người. Điều này bao hàm đến việc con người có giá trị như nhau, bất kể phái tính, tuổi tác, mức độ sinh hoạt, nguồn gốc văn hoá, dân tộc hoặc khuynh hướng tính dục. Đời sống xã hội tạo điều kiện để mọi người có các cơ hội như nhau dựa vào những điều kiện riêng của mỗi người. Thí dụ như cung ứng của nhà trường dành cho các học sinh khuyết tật trong nhiều hình thức khác nhau, và cung ứng giảng dạy tiếng Na uy dành cho ngoại kiều, nguyên tắc lương đồng đều cho cùng việc làm v.v…

Trong những thập niên gần đây có nhiều thay đổi về bình đẳng giữa các phái tính. Chúng ta đã chứng kiến có sự thay đổi quan niệm về công việc và vị trí của đàn ông và phụ nữ ở cả ngoài xã hội lẫn trong gia đình.

Likestilling i arbeidslivet Likestilling i hjemmet

Vào thập niên 1970 càng ngày càng có nhiều chú ý nhắm đến các quyền lợi của phụ nữ trong đời sống xã hội và các cơ hội của họ trong việc học vấn và đời sống lao động nói chung. Số phụ nữ tham dự vào đời sống lao động gia tăng rất nhiều, và ngày nay số phụ nữ có việc làm nhiều gần bằng đàn ông. Tuy vậy vẫn còn những nghề tiêu biểu của phụ nữ và đàn ông, và có nhiều phụ nữ làm việc bán thời gian hơn đàn ông. Hiện nay số phụ nữ học ở bậc cao đẳng và đại học nhiều bằng đàn ông, nhưng hầu hết vẫn chọn các ngành học theo truyền thống. Phụ nữ thường chọn các ngành về chăm sóc và giảng dạy, đàn ông chọn các ngành về kỹ thuật và khoa học. Hiện nay tuy phụ nữ chiếm gần phân nửa trong tổng số những người có việc làm, nhưng vẫn còn 2/3 giới lãnh đạo trong đời sống lao động là đàn ông.

Hiện nay hầu hết các gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ, sự phân chia cả việc nhà lẫn việc chăm sóc là điều bình thường, nhưng phụ nữ vẫn còn dùng nhiều thời gian vào việc nội trợ hơn đàn ông.

Sự kiện

Luật bình đẳng

Luật bình đẳng được viết ra nhằm đề xướng sự bình đẳng và đặc biệt góp phần đề xướng các quyền lợi của phụ nữ. Mục đích của luật là đem lại cho phụ nữ và đàn ông có các cơ hội như nhau về học vấn, việc làm và phát triển văn hóa và nghề nghiệp. Luật chỉ thị chính quyền các cấp làm việc tích cực cho bình đẳng giữa các phái tính trên mọi lãnh vực của đời sống xã hội.