Barn og familie

Rettigheter og plikter i ekteskapet

Brudepar

Utdrag fra ekteskapsloven:

  • Alle som er over 18 år, som ikke er gift fra før, og som har lovlig opphold i Norge, kan inngå ekteskap her.
  • Alle ekteskap skal inngås frivillig. Kvinner og menn har samme rett til fritt å velge ektefelle selv. Straffeloven fastslår at den som ved vold, frihetsberøvelse, press eller trusler tvinger noen til å inngå ekteskap, kan straffes med fengsel i inntil seks år. Medvirkning straffes på samme måte.
  • Dersom man bestemmer seg for at man ikke ønsker å leve sammen med ektefellen lenger, kan man kreve separasjon. Når man har vært separert i ett år, kan man få skilsmisse. Dersom man ikke tar ut separasjon, men lever fra hverandre i to år, kan man også få innvilget skilsmisse. Kvinner og menn har samme rett til å ta ut separasjon og be om skilsmisse.
  • En ektefelle kan kreve skilsmisse uten separasjon dersom den andre ektefellen har utsatt ham eller henne eller barna for drapsforsøk, vold, alvorlig mishandling eller har skapt frykt for dette. En ektefelle kan også kreve skilsmisse dersom ekteskapet ble inngått ved tvang. Det finnes også rettigheter knyttet opp til oppholdstillatelser, hvis man bryter ut av ekteskap av disse årsakene.
  • Ektefeller har et felles ansvar for å forsørge og ta seg av familien. De har sammen det økonomiske ansvaret, og de har sammen ansvaret for det arbeidet som kreves for at familien skal ha det bra. Men de kan bidra til dette på ulike måter. Det kan være gjennom å tjene penger, gjennom arbeid i hjemmet, ved tilsyn med barna eller på annen måte. En ektefelle kan i noen tilfeller kreve penger av den andre ektefellen til å dekke nødvendige utgifter. Ekteskapsloven § 39 sier at ektefeller har plikt til å gi hverandre opplysninger om økonomien sin. En ektefelle kan be om å få kopi av for eksempel den andres skattemelding, utskrift fra bankkontoer osv.
  •  Hvem eier hva i et ekteskap? Det man eier før man gifter seg, eier man fortsatt selv etter at man har giftet seg. Man eier også det man arver eller får i gave etter at man har giftet seg, og man eier det man kjøper selv. Det man eier, kan man selge eller gi bort uten at ektefellen kan stoppe det. Det som to ektefeller kjøper sammen eller til hjemmet, eier de sammen.

Fakta

Ekteskapsloven

Ekteskapsloven regulerer forhold i ekteskapet. Samboere har ikke de samme rettighetene og pliktene overfor hverandre som det ektefeller har. Samboerpar bør derfor inngå egne avtaler.