Djeca i familija

Prava i dužnosti u braku

Brudepar

Izvod iz Zakona o braku:

  • Svi koji su iznad 18 godina, koji nisu vjenčani i koji su zakonski boravili u Norveškoj mogu ovdje stupiti u brak.
  • U sve brakove se stupa dobrovoljno. Žene i muškarci imaju isto pravo da slobodno biraju svog supružnika. Kazneni zakon utvrđuje da onaj koji koristi nasilje, oduzima slobodu, prisiljava ili prijeti nekome da stupi u brak, može biti kažnjen sa zatvorskom kaznom do šest godina. Sudjelovanje se kažnjava na isti način.
  • Ako se osoba odluči da više ne želi da živi sa supružnikom može zahtijevati separaciju. Kada je prošla jednogodišnja separacija, može se dobiti razvod. Ako osobe ne prođu kroz separaciju, ali žive odvojeno jedno od drugog dvije godine, razvod braka se može odobriti. Žene i muškarci imaju ista prava da traže separaciju i razvod.
  • Jedan od supružnika može tražiti razvod bez separacije ako je drugi supružnik izložio nju/njega ili djecu pokušaju ubojstva, nasilju, ozbiljnom zlostavljanju ili stvorio strah za gore navedeno. Jedan supružnik može, također tražiti razvod ako brak sklopljen nasilno. Ukoliko osoba prekine odnos tj.vezu sa drugom osobom, postoje pravila povezana sa boravišnom dozvolom.
  • Supružnici imaju zajedničku odgovornost da izdržavaju i da se brinu o svojoj porodici. Imaju istu ekonomsku odgovornost i imaju istu odgovornost za rad koji je potreban da bi porodici bilo dobro. Oni mogu doprinositi ovome na razne načine. Mogu zarađivati novac, raditi u kući, nadgledati djecu ili to raditi na neki drugi način. Supružnik, u nekim slučajevima može od drugog supružnika zahtijevati novac da bi se neophodni izdatci pokrili. Zakon o braku § 39 govori da supružnici imaju dužnost da daju podatke o svojim financijama. Supružnik može tražiti, na primjer kopiju godišnjeg obrasca za prijavu poreza svog supružnika, izvod bankovnih računa itd.
  • Ko posjeduje šta u braku? Ono što jedna osoba posjeduje prije stupanja u brak, i dalje će to posjedovati nakon stupanja u brak. Također, osoba posjeduje ono što naslijedi ili dobije kao poklon nakon što je stupila u brak. Ono što neko sam posjeduje može prodati ili dati dalje bez da supružnik to može zaustaviti. Ono što dva supružnika kupe skupa ili ono što kupe za dom, to posjeduju skupa.

Činjenice

Zakon o bračnoj zajednici

Zakon o bračnoj zajednici regulira odnose u bračnoj zajednici. Nevjenčani parovi koji stanuju skupa nemaju ista prava i dužnosti jedno prema drugom kao što supružnici imaju. Nevjenčani parovi koji stanuju skupa trebali bi napraviti vlastite dogovore.