Çocuklar ve aile

Evlilikte haklar ve yükümlülükler

Brudepar

Medeni kanundan bir alıntı:

  • 18 yaşını doldurmuş, önceden evli olmayan ve Norveç’te oturum izni olan herkes burada evlenebilir.
  • Tüm evlilikler gönüllülük esasına dayanmalıdır. Kadınlar ve erkekler özgürce kendi eşlerini seçebilme hakkına sahipler. Şiddet kullanmak, alı koymak ve baskı ve tehdit kullanarak birilerini evliliğe zorlamak, ceza yasasının kesin hükümüne göre 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Aynı ceza suç ortakları içinde uygulanır.
  • Kişi eşiyle birlikte daha fazla yaşama arzusu olmadığı kararı alması durumunda, isterse geçici ayrılık talebinde bulunabilir. Eşler bir yıl geçici ayrılıktan sonra boşanılabilir. Eşler geçici ayrılık kararı almaz ve iki yıl ayrı yaşarsa, boşanmaya olumlu cevap verilir/boşanma gerçekleşir. Kadınların ve erkeklerin geçici ayrılık kararı alma ve boşanma talebinde bulunma hakları her iki taraf içinde eşit olarak geçerlidir.
  • Eşlerden biri kadın veya erkek diğerini ya da çocuklarını ölümle tehdit etmiş, şiddet uygulamış,
    ciddi şekide kötü davranmış ya da korku salmışsa, mağdur olan eş geçici ayrılık sürecine gerek
    olmaksızın boşanma talebinde bulunabilir. Zoraki evlilik yapılmışsa, eş boşanma talebinde bulunabilir. Bu gerekçelerden dolayı evlilik sonlandırılmışsa, oturum iznine bağlı haklarda bulunmaktadır.
  • Ailenin bakımı, çekip çevrilmesi eşlerin ortak sorumluluklarıdır. Ailenin ekonomik sorumluluğu ve ailenin refah ve mutluluk içinde yaşayabilmesi için yapılması gereken işlerin sorumluluğu eşlere aittir. Ancak bu sorumluluklara farklı şekillerde katkıda bulunabilirler. Bunlar, para kazanmak, evde çalışmak, çocuklara bakmak vb. şeklinde olabilir. Eşlerden biri bazı durumlarda eşinden gerekli giderleri karşılamak için para isteyebilir. Evlenme ve Boşanma Yasası Paragraf 39’a göre, eşlerin kendi ekonomileri konusunda birbirlerini bilgilendirme zorunluğu vardır. Örneğin eşlerden biri eşinden vergi beyannamesi ve banka hesap dökümanlarının kopyası gibi belgeleri isteyebilir.
  • Bir evlilikte kim neye sahiptir? Evlilikte önce edinilmiş mallar şahsın kendisine aittir ve evlendikten sonrada bu aidiyet devam eder. Kalan miras, alınan hediye ve satın alınan mallar da, kişinin kendisine aittir ve evlendikten sonrada bu aidiyet devam eder. Bir eş kendine ait olan varlıkları eşinin müdahalesi olmadan satabilir ya da hediye verebilir. Eşlerin birlikte satın aldıkları ya da eve koydukları varlıklar onların ortak mallarıdır.

Bilgiler

Evlilik yasası

Evlilik yasası evlilik ilişkisini düzenler. Resmi nikah olmadan birlikte yaşayanlar birbirleri üzerinde karı ve kocanın sahip olduğu aynı haklara ve yükümlülüklere sahip değillerdir. Bu nedenle bunların kendi sözleşmelerini hazırlamaları gerekir.