Trẻ em và gia đình

Các quyền lợi và bổn phận trong hôn nhân.

Brudepar

Trích dẫn từ luật hôn nhân:

  • Những ai trên 18 tuổi, chưa có gia đình từ trước, và cư trú hợp pháp tại Na uy, có thể tiến đến hôn nhân tại đây.
  • Mọi cuộc hôn nhân phải được ký kết tự nguyện. Phụ nữ và đàn ông có cùng quyền lợi để tự do chọn người phối ngẫu. Hình luật khẳng định rằng người dùng bạo lực, ngăn cản sự đi lại, gây áp lực hoặc hăm dọa để buộc người khác ký kết hôn nhân có thể bị phạt án tù cho đến 6 năm. Sự đồng lõa cũng bị phạt như thế.
  • Nếu quyết định không muốn sống chung với người phối ngẫu nữa, người ta có thể xin ly thân. Sau khi đã ly thân được một năm, có thể xin ly dị. Nếu không xin ly thân, nhưng hai vợ chồng sống riêng trong hai năm, người ta cũng có thể được chấp thuận ly dị. Phụ nữ và đàn ông đều có quyền xin ly thân và ly dị.
  • Người phối ngẫu có thể yêu cầu ly dị mà không qua ly thân nếu người phối ngẫu kia đã tìm cách giết mình hoặc con cái, bạo hành, ngược đãi nghiêm trọng hoặc gây nỗi sợ hãi về việc này. Người phối ngẫu cũng có thể yêu cầu ly dị nếu cuộc hôn nhân bị cưỡng ép. Cũng có những quyền lợi liên hệ đến các giấy phép cư trú, nếu người ta chấm dứt cuộc hôn nhân vì những lý do này.
  • Hai vợ chồng có trách nhiệm chung để cấp dưỡng và lo cho gia đình. Họ có trách nhiệm chung về kinh tế, và có trách nhiệm chung về công việc cần thiết để gia đình có được sự êm ấm. Nhưng họ có thể góp phần vào việc này bằng nhiều cách khác nhau. Có thể là kiếm tiền, công việc nhà, trông nom con cái hay một cách khác. Trong một vài trường hợp, người phối ngẫu này có thể yêu cầu người phối ngẫu kia trả những chi phí cần thiết. Luật hôn nhân điều 39 nói rằng hai vợ chồng có bổn phận cho nhau biết các thông tin về tài chánh của mình. Người phối ngẫu này có thể yêu cầu có bản sao giấy khai thuế, bản sao các tài khoản ngân hàng của người phối ngẫu kia v.v.
  • Ai làm chủ những gì trong cuộc hôn nhân? Những gì người ta làm chủ trước khi lập gia đình, họ vẫn tiếp tục làm chủ sau khi cưới. Người ta cũng làm chủ những gì mà họ thừa kế hay qùa cáp sau khi cưới, và người ta làm chủ những gì mà họ tự mua. Người ta có thể bán hoặc cho những gì họ làm chủ mà người phối ngẫu không thể ngăn cản. Những gì hai vợ chồng cùng mua hoặc thuộc về căn nhà là sở hữu chung của hai vợ chồng.

Sự kiện

Luật hôn nhân

Luật hôn nhân điều chỉnh mối quan hệ trong hôn nhân. Những người sống chung không có cùng các quyền lợi và bổn phận với nhau giống như các đôi vợ chồng. Do đó các đôi sống chung nên ký kết các thỏa thuận riêng.