Barn og familie

Vald i nære relasjonar

All bruk av vald er forbode ved lov i Noreg, også vald i familien, mellom kjærastar, sambuarar og ektepar.

Bruk av fysisk avstraffing i barneoppsedinga, kjønnslemlesting og å presse nokon til å gifte seg mot sin vilje, blir også rekna som vald.

Du kan lese meir om vald i nære relasjonar på www.kompetansenorge.no/vold.

Fakta

Kva er vald?

  • Vald er eit overgrep mot andre.
  • Vald er alle handlingar som påfører ein annan skade, smerte eller redsel.
  • Vald kan vere både fysisk og psykisk.

Vald i nære relasjonar tyder at overgriparen og offeret er i familie med kvarandre, at dei er vener, eller at dei er viktige for kvarandre
Det finnes ulike typer oppholdstillatelser som du kanskje kan søke om hvis du har blitt utsatt for fysisk vold eller psykisk vold.Ta kontakt med UDI eller politiet der du bor, for å finne ut om du kan søke om en av disse typene oppholdstillatelser.
.