Barn og familie

Retten til å bestemme over eget liv

All bruk av vold er forbudt ved lov i Norge, også vold i familien, mellom kjærester, samboere og ektepar.

Bruk av fysisk avstraffelse i barneoppdragelsen, kjønnslemlestelse og å presse noen til å gifte seg mot sin vilje, blir også regnet som vold.

Du kan lese mer om vold i nære relasjoner på www.kompetansenorge.no/vold.

Fakta

Hva er vold?

  • Vold er et overgrep mot andre.
  • Vold er alle handlinger som påfører en annen skade, smerte eller redsel.
  • Vold kan være både fysisk og psykisk.

Vold i nære relasjoner betyr at overgriperen og offeret er i familie med hverandre.

Det finnes ulike typer oppholdstillatelser som du kanskje kan søke om hvis du har blitt utsatt for fysisk vold eller psykisk vold. Ta kontakt med UDI eller politiet der du bor, for å finne ut om du kan søke om en av disse typene oppholdstillatelser.