Barn og familie

Vold i nære relasjoner

All bruk av vold er forbudt ved lov i Norge, også vold i familien, mellom kjærester, samboere og ektepar.

Bruk av fysisk avstraffelse i barneoppdragelsen, kjønnslemlestelse og å presse noen til å gifte seg mot sin vilje, blir også regnet som vold.

Du kan lese mer om vold i nære relasjoner på www.kompetansenorge.no/vold.

Fakta

Hva er vold?

  • Vold er et overgrep mot andre.
  • Vold er alle handlinger som påfører en annen skade, smerte eller redsel.
  • Vold kan være både fysisk og psykisk.

Vold i nære relasjoner betyr at overgriperen og offeret er i familie med hverandre, at de er venner, eller at de betyr mye for hverandre.