Carruurta iyo Qoyska

Xadgudubka dadka dhow

Isticmaalka dhammaan nooc kasta oo ka mid ah xadgudubku waa mamnuuc Norway, kuwaas oo ka mid yihiin xadgudubka qoyska dhexdiisa ah, labada wadanool iyo dadka is qaba.

Adeegsiga jidhdilka carruurta si loo barbaariyo, gudniinka, iyo in cadaadis lagu saaro qof inuu guursado qof aanu raalli ka aheyn waxa loo arkayaa xadgudub.

Waxa aad ka akhrisan kartaa macluumaad intaa dheer oo ku saabsan xadgudubka dadka isu dhawo. Vold i nære relasjoner.

Wax sax ah

Waa maxay xoog wax ku maquunin

  • Xoog wax ku maquunin waa meel uga dhac qof kale loo geysto
  • Xoog wax ku maquunin waa wax walba oo lagu dhaawacayo, ama xanuun ama baqdin loogu gaysanayo qof kale
  • Xoog wax ku maquunintu wuxuu noqon karaa meel uga dhac nafsiyadeed iyo mid jirka ah

Xoog wax ku maquunintu dadka xiriirka dhow leh micnaheedu waa xadgudka iyo dhibaateynta dad isla nool ama isqaba, ama saaxiibo ah oo qiimo weyn isku leh.

UDI eller politiet