ลูกๆ และชีวิตครอบครัว

ความรุนแรงในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

การใช้ความรุนแรงถูกห้ามโดยกฎหมายในนอร์เวย์ รวมถึงความรุนแรงในครอบครัว ระหว่างแฟน ระหว่างคนที่อยู่ด้วยกัน และระหว่างสามีภรรยา

การใช้การลงโทษทางกายในการเลี้ยงดูเด็ก การขลิบอวัยวะเพศ และการบังคับผู้อื่นให้แต่งงาน เป็นการกระทำของการใช้ความรุนแรงที่ต้องพิจารณาทั้งหมด

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้ความรุนแรงกับบุคคลใกล้ชิด ได้ที่: www.kompetansenorge.no/vold.

ข้อเท็จจริง

ความรุนแรงคืออะไร

  • ความรุนแรงคือการทำร้ายร่างกายคนอื่น
  • ความรุนแรงคือการกระทำทุกอย่างที่เป็นสาเหตุให้คนอื่นเป็นอันตราย เจ็บ หรือกลัว
  • ความรุนแรงสามารถเป็นได้ทั้งทางกายและจิตใจ

ความรุนแรงในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดหมายความว่าผู้ทำร้ายและเหยื่อเกี่ยวข้องกัน เป็นเพื่อนหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
UDI eller politiet