Trẻ em và gia đình

Bạo hành trong những mối quan hệ gần

Tại Na uy luật pháp cấm mọi hình thức bạo hành, kể cả bạo hành trong gia đình, giữa người yêu, người sống chung như vợ chồng và các cặp vợ chồng.

Dùng cách trừng phạt thể lý trong việc dạy dỗ con cái, cắt bớt cơ quan sinh dục và ép người nào lập gia đình trái với ý muốn của họ cũng được xem như bạo hành.

Bạn có thể đọc thêm về bạo hành trong những mối quan hệ gần trên trang web: www.kompetansenorge.no/vold.

Sự kiện

Bạo hành là gì?

  • Bạo hành là sự xâm phạm đến người khác.
  • Bạo hành là mọi hành động đem lại thương tích, đau đớn hoặc sợ hãi cho người khác.
  • Bạo hành có thể là cả thể về thể xác lẫn tâm lý.
  • UDI eller politiet