Trẻ em và gia đình

Quyền quyết định về cuộc đời mình

Tại Na uy luật pháp cấm mọi hình thức bạo hành, kể cả bạo hành trong gia đình, giữa người yêu, người sống chung như vợ chồng và các cặp vợ chồng.

Dùng cách trừng phạt thể lý trong việc dạy dỗ con cái, cắt bớt cơ quan sinh dục và ép người nào lập gia đình trái với ý muốn của họ cũng được xem như bạo hành.

Bạn có thể đọc thêm về bạo hành trong những mối quan hệ gần trên trang web: www.kompetansenorge.no/vold.

Sự kiện

Bạo hành là gì?

  • Bạo hành là một xúc phạm đối với người khác. Bạo hành là mọi hành động gây thương tổn, đau đớn hay sợ hãi cho một người khác.
  • Bạo hành có thể là cả về thể lý lẫn tinh thần.
  • Bạo hành trong các mối liên hệ gần gũi nghĩa là người gây xúc phạm và nạn nhân đều là người trong cùng gia đình.
  • Có nhiều loại giấy phép cư trú khác nhau mà bạn có thể xin nếu bạn bị bạo hành về thể lý hoặc bị bạo hành về tinh thần. Hãy liên lạc với Nha ngoại kiều (UDI) hay cảnh sát nơi bạn cư ngụ, để tìm ra bạn có thể xin giấy phép cư trú loại nào.