Zdravlje

Zdravlje i socijalno uređenje

Ko ima odgovornost za naše zdravlje?

Ranije se često mislilo da je zdravstvena služba odgovorna za zdravlje pacijenata.Posljednjih godina je postalo sve više uobičajeno da se misli da mi sami imamo veliku odgovornost za naše zdravlje. Način na koji mi biramo da živimo svoj život, utiče na naše zdravlje. Zdravstvena služba ima odgovornost da daje savjete i upute, ali mi imamo odgovornost da pratimo ove savjete. Jednostavno je naći informaciju o sprječavanju raznih bolesti i o raznim načinima liječenja bolesti. U dodatku informacijama na Internetu postoje, na primjer brošure kod doktora ili u apoteci / ljekarni.

Na temu zdravlje se daje puno informacija i obuke. Zdravlje je bitna tema u školi, a i država vodi razne kampanje informiranja o zdravlju. Mnogo materijala o zdravlju ima i na TV-u i radiju.

Iako društvo socijalnog staranja preuzima na sebe jednu veliku odgovornost da osigura dobro zdravlje stanovništvu, u mnogim slučajevima ovisno samog pojedinca, i kako on ili ona živi svoj život i pazi na svoje zdravlje. U mnogim zemljama su pacijenti navikli da se doktor ponaša kao totalni autoritet koji određuje terapiju za liječenje. Neki pacijenti su također navikli da nikada ne odu od doktora bez da su dobili lijekove. U Norveškoj je uobičajeno da pacijent i doktor skupa razmatraju razne mogućnosti liječenja i kontrola.

Dobro zdravlje – više nego odsustvo bolesti?

Neki bi rekli da imati dobro zdravlje znači da čovjek nije bolestan. Drugi bi rekli da imati dobro zdravlje znači da je čovjeku dobro i da je zadovoljan sa svojim životom.
Oba ova načina definiranja dobrog zdravlja su ispravna. U društvu u kojem su ozbiljne bolesti i siromaštvo veliki dio života, je možda prva definicija najuobičajenija. U drugim društvima, gdje lijekovi protiv većinu bolesti postoje i gdje svi imaju mogućnost da dobiju neophodnu liječničku pomoć, mnogi će smatrati da je dobro zdravlje više nego samo biti fizički i psihički zdrav.

Činjenice

Ekonomska uređenja

Društvu socijalnog staranja ima za cilj da cijelom stanovništvu poboljša uslove života na najbolji mogući način.
Država socijalnog staranja je odgovorna za korištenje zdravstvenih usluga, i da svi dobiju liječenje koje im je potrebno, neovisno o osobnoj ekonomiji. Zbog toga postoje i razna ekonomska uređenja koja će ovo osigurati.

Dužnost čuvanja profesionalne tajne

Svi koji rade u zdravstvu imaju dužnost čuvanja profesionalne tajne. To znači da podatke o pacijentu ne smiju dati nikome bez da je pacijent to sam odobrio.