สุขภาพ

สุขภาพและสวัสดิการ

ใครที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพของเรา?

สมัยก่อนคนมักจะคิดว่า บริการสาธารณสุข (helsevesenet) มีหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพของคนไข้

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องปกติที่คนจะคิดว่า เราเองมีส่วนสำคัญในการรับผิดชอบสุขภาพของเรา วิธีการเลือกการดำเนินชีวิต มีผลต่อสุขภาพของเรามาก การบริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำและชี้แนวทาง แต่เราเองที่เป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะทำตามคำแนะนำเหล่านั้น การหาข้อมูลและการป้องกันโรคต่าง ๆ หาได้ง่ายขึ้น รวมทั้งวิธีการรักษาโรคต่าง ๆ นอกเหนือจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีแผ่นพับหลากหลายวางไว้ตามที่ทำงานของแพทย์ และตามร้านขายยาอีกด้วย

มีการให้ข้อมูลและความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สุขภาพเป็นหัวข้อเรื่องที่สำคัญในโรงเรียน และรัฐบาลได้จัดการให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางด้านสาธารณสุขในรูปแบบต่าง ๆ โทรทัศน์และวิทยุมีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ

ถึงแม้ว่าสังคมรัฐสวัสดิการจะมีความรับผิดชอบมาก ในการดูแลให้ประชากรมีสุขภาพที่ดี แต่หลาย ๆ เรื่องที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเอง ที่เขาหรือเธอจะดำเนินชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างไร ในหลาย ๆ ประเทศ ที่ผู้ป่วยเคยชินกับการที่แพทย์เป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาด ในการกำหนดการรักษาและต้องปฏิบัติตาม ผู้ป่วยอาจจะเคยชินกับการไปพบแพทย์ และจะต้องได้รับยาจากแพทย์ แต่ในประเทศนอร์เวย์เป็นเรื่องปกติ ที่ผู้ป่วยและแพทย์จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ต่าง ๆ ในการรักษาและการติดตามผล

สุขภาพที่ดี – มากกว่าการไม่เจ็บป่วย

บางคนเชื่อว่าสุขภาพดีหมายถึงการไม่มีโรค คนอื่นๆ เชื่อว่าสุขภาพดีหมาถึงคนที่มีชีวิตที่ดี น่าพอใจ

คำนิยามของสุขภาพดีทั้งสองนิยามนี้ถูกต้องเท่ากัน ในสังคมที่โรคร้ายแรงและความจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน คำนิยามแรกตรงมากที่สุด ในสังคมอื่นมียารักษาโรคมากที่สุดและทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่จำเป็น หลายคนเชื่อว่าสุขภาพดีนั้นมากกว่าแค่การมีสุขภาพดีทางด้านร่างกายและจิตใจ

 

ข้อเท็จจริง

การจัดการทางการเงิน

ในรัฐสวัสดิการ เป้าหมายคือสำหรับประชากรทั้งหมดให้อยู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเท่าที่เป็นไปนี้ ซึ่งรวมถึงสุขภาพดีด้วย

รัฐสวัสดิการรับผิดชอบในการจัดหาบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้อยู่อาศัยและต้องแน่ใจว่าทุกคนได้รับการรักษาที่พวกเขาต้องการ โดยไม่คำนึงถึงฐานะทางการเงิน มีการจัดการทางการเงินจำนวนหนึ่งที่จัดไว้สำหรับสิ่งนี้

หน้าที่ของการรักษาความลับ

ทุกคนที่ทำงานในภาคส่วนการดูแลสุขภาพมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถให้ข้อมูลผู้ป่วยแก่คนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วย