สุขภาพ

สุขภาพและสวัสดิการ

ใครรับผิดชอบสุขภาพของเรา

ในอดีต มักคิดว่าการบริการสาธารณสุขแห่งชาติรับผิดชอบสุขภาพของผู้ป่วยทั้งหมด

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นปกติธรรมดามากขึ้นที่คิดว่าเราเองมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในสุขภาพของเราเอง รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เราเลือกมีผลกระทบต่อสุขภาพของเรา การบริการสาธารณสุขรับผิดชอบในการให้คำแนะนำและแนวทาง แต่มันเป็นความรับผิดชอบของเราในการทำตามคำแนะนำนั้น ทุกวันนี้ สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคต่างๆ และวิธีต่างๆ ในการรักษาโรคนั้นได้โดยง่าย นอกจากข้อมูลที่เราสามารถหาออนไลน์แล้ว ยังมีแผ่นพับที่ที่ทำงานของหมอและร้านของเภสัชกรด้วย

มีข้อมูลและการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากมาย สุขภาเป็นหัวข้อสำคัญในโรงเรียนและรัฐบาลได้ออกการรณรงค์ข้อมูลด้านสาธารณะสุขหลากหลายเรื่อง โปรแกรมโทรทัศน์และวิทยุยังมีการพูดคุยเรื่องสุขภาพด้วย

ถึงแม้ว่า รัฐสวัสดิการมีความรับผิดชอบมากเพื่อให้แน่ใจว่าประชากรมีสุขภาพดี แต่ในหลายๆ เรื่องก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะทำให้ชีวิตของเขาหรือเธอมีสุขภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ในหลายประเทศ ผู้ป่วยเคยชินกับความคิดเห็นของหมอเป็นอำนาจที่แท้จริงที่เป็นผู้กำหนดการรักษาที่ต้องปฏิบัติตาม ผู้ป่วยอาจไม่เคยชินที่จะไม่ได้รับใบสั่งยาจากหมอด้วย ในนอร์เวย์ มันเป็นปกติที่ผู้ป่วยและหมอจะพูดคุยกันเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ในการรักษาและการติดตามผล

สุขภาพที่ดี – มากกว่าการไม่เจ็บป่วย

บางคนเชื่อว่าสุขภาพดีหมายถึงการไม่มีโรค คนอื่นๆ เชื่อว่าสุขภาพดีหมาถึงคนที่มีชีวิตที่ดี น่าพอใจ

คำนิยามของสุขภาพดีทั้งสองนิยามนี้ถูกต้องเท่ากัน ในสังคมที่โรคร้ายแรงและความจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน คำนิยามแรกตรงมากที่สุด ในสังคมอื่นมียารักษาโรคมากที่สุดและทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่จำเป็น หลายคนเชื่อว่าสุขภาพดีนั้นมากกว่าแค่การมีสุขภาพดีทางด้านร่างกายและจิตใจ

 

ข้อเท็จจริง

การจัดการทางการเงิน

ในรัฐสวัสดิการ เป้าหมายคือสำหรับประชากรทั้งหมดให้อยู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเท่าที่เป็นไปนี้ ซึ่งรวมถึงสุขภาพดีด้วย

รัฐสวัสดิการรับผิดชอบในการจัดหาบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้อยู่อาศัยและต้องแน่ใจว่าทุกคนได้รับการรักษาที่พวกเขาต้องการ โดยไม่คำนึงถึงฐานะทางการเงิน มีการจัดการทางการเงินจำนวนหนึ่งที่จัดไว้สำหรับสิ่งนี้

หน้าที่ของการรักษาความลับ

ทุกคนที่ทำงานในภาคส่วนการดูแลสุขภาพมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถให้ข้อมูลผู้ป่วยแก่คนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วย