Sağlık

Sağlık ve refah

Sağlığımızdan kim sorumludur?

Önceleri genellikle sağlık teşkilatının hastanın sağlığından sorumlu olduğu düşünülürdü.

Son yıllarda kendi sağlığımızdan kendimizin sorumlu olması düşüncesi daha normal/yaygın olmaya başladı. Seçmiş olduğumuz yaşama tarzı ve şekli sağlığımızı etkilemektedir. Sağlık teşkilatının bizlere yol gösterme ve rehberlik yapma sorumluluğu vardır, fakat bizimde verilen rehberliği takip etme sorumluluğumuz vardır. Farklı hastalıklara karşı korunma ve hastalıkların tedavisi konularında bilgi edinmek çok kolaydır.İnternetten edinilen bilgilere ek olarakta, aile doktorları ve eczanelerdeki bilgilendirme kitapçıklarından/büroşürlerden faydalanılabilir.

Sağlık konusunda bilgilendirme ve eğitim yoğunlukla sürdürülmektedir. Sağlık konusu okullarda önemli bir konudur ve farklı şekillerde sağlık bilgilendirme kampanyaları düzenlenmektedir,TV ve radyolar da sağlık maddesi konusunu işlerler.

Sağlığın garanti altına alınması, refah toplumunun bireylerin sağinin iyi olmasını garanti altına alma sorumluluğu almasına rağmen, birçok durumda her bireyin nasıl yaşadığına ve sağlığına nasıl dikkat etmesine bağlıdır. Birçok ülkede hastalar doktorun tartışmasız tedavide söz sahibi ve otorite olduğunu düşünmeye alışıktırlar.Ayrıca hastalar doktor randevüsünden sonra ilaç almadan/yazılmadan gitmemeye alışıktırlar. Norveçte hasta ile doktorun birlikte tedavi imkanlarının ve takibinin değerlendirilmesi olağandır.

Sağlıklı olmak – hastalıktan dolayı hastalığa ayrılmaktan daha fazlasıdır?

Bazılarımız, sağlıklı olmanın, hasta olmamakla aynı anlama geldiğini düşünür. Diğerleri de sağlıklı olmak, ‘kendini iyi hissetmek ve mutlu yaşamak demektir’ der.

Sağlıklı olmayı anlatan bu iki tanım da doğrudur. Ciddi hastalıkların ve yoksulluğun yaşamın büyük parçası olan toplumlarda, birinci tanım belki daha geçerlidir. Hastalıkların çoğunu tedavi edecek ilaçların varlığı ve gerekli tıbbi desteğe ulaşma imkanının olduğu diğer toplumlarda ise, pek çok kişi, sağlıklı olmayı, fiziksel ve psikolojik sağlığın ötesinde bir durum olarak algılarlar.

Bilgiler

Ekonomik düzenlemeler

Bir refah toplumunda hedef tüm halkın mümkün olduğu kadar iyi bir yaşam sürdürmesidir. Bu iyi bir sağlığa sahip olmak için de geçerlidir.

Halkın sağlık hizmetlerini kullanabilmesi ve kişisel ekonomiden bağımsız olarak herkesin ihtiyaç duyduğu tedaviyi görebilmesi için refah devleti sorumluluk alacakdır. Bu nedenle bunu güvence altına alacak olan değişik ekonomik düzenlemeler mevcuttur.

Sır saklama yükümlülüğü

Saplık kurumunda çalışan herkesin sır saklama yükümlülüğü vardır. Yani hastanın kendisi onay vermeden onun hakkındaki bilgileri başkalarına veremezler.