Sağlık

Sağlık ve refah

Sağlığımızdan kim sorumludur?

Önceleri, sağlık teşkilatının hastanın sağlığından sorumlu olduğu düşünülmekteydi.

Son yıllarda, sağlığımızdan büyük ölçüde kendi kendimizin sorumlu olduğu giderek daha yaygınlaşan bir fikir haline gelmiştir. Yaşama biçimimiz, sağlığımızı etkiler. Sağlık teşkilatı bize önerilerde bulunur ve yol gösterir anca bunları uygulayıp uygulamamak bize kalmıştır. Çeşitli hastalıklardan korunmak ya da hastalıkları farklı biçimlerde tedavi etmek konusunda bilgi bulmak çok kolaydır. Internette bulabileceğimiz bilgiye ek olarak, örneğin doktor muayenehanesinden ya da eczanelerden edineceğimiz broşürlede de bu konuda bilgi bulabiliriz.

Sağlık konusunda bilgi ve eğitim, sık sık karşımıza çıkmaktadır. Sağlık, okullarda ele alınan önemli bir konudur ve devlet çeşitli sağlık kampanyalarıyla halkı bilgilendirmektedir. Radyo ve televizyonda da sağlık konusunda birçok program vardır.

Refah toplumu, halk sağlığının iyileştirilmesi konusunda büyük bir sorumluluk alıyorsa da, kişilerin hayatlarını nasıl yaşadıkları, sağlıklarına nasıl özen gösterdikleri kendilerine kalmıştır. Birçok ülkede hastalar tedavi konusunda karar veren doktorun mutlak bir otorite olmasına alışmıştır. Hasta aynı zamanda doktordan ilaç almadan ayrılmamaya da alışıktır. Norveç’te hastanın doktoruyla tedavi ve tedavi sonrasındaki kontroller konusundaki farklı olasılıkları tartışması doğaldır.

Sağlıklı olmak – hasta olmamaktan daha öte birşey midir?

Bazılarımız, sağlıklı olmanın, hasta olmamakla aynı anlama geldiğini düşünür. Diğerleri de sağlıklı olmak, ‘kendini iyi hissetmek ve mutlu yaşamak demektir’ der.

Sağlıklı olmayı anlatan bu iki tanım da doğrudur. Ciddi hastalıkların ve yoksulluğun yaşamın büyük parçası olan toplumlarda, birinci tanım belki daha geçerlidir. Hastalıkların çoğunu tedavi edecek ilaçların varlığı ve gerekli tıbbi desteğe ulaşma imkanının olduğu diğer toplumlarda ise, pek çok kişi, sağlıklı olmayı, fiziksel ve psikolojik sağlığın ötesinde bir durum olarak algılarlar.

Bilgiler

Ekonomik düzenlemeler

Bir refah toplumunda hedef tüm halkın mümkün olduğu kadar iyi bir yaşam sürdürmesidir. Bu iyi bir sağlığa sahip olmak için de geçerlidir.

Halkın sağlık hizmetlerini kullanabilmesi ve kişisel ekonomiden bağımsız olarak herkesin ihtiyaç duyduğu tedaviyi görebilmesi için refah devleti sorumluluk alacakdır. Bu nedenle bunu güvence altına alacak olan değişik ekonomik düzenlemeler mevcuttur.

Sır saklama yükümlülüğü

Saplık kurumunda çalışan herkesin sır saklama yükümlülüğü vardır. Yani hastanın kendisi onay vermeden onun hakkındaki bilgileri başkalarına veremezler.