Sức khoẻ

Sức khoẻ và phúc lợi

Ai có trách nhiệm cho sức khoẻ của chúng ta?

Trước đây người ta thường nghĩ là cơ quan y tế có trách nhiệm cho sức khỏe của các bịnh nhân.

Những năm gần đây, điều trở nên thông thường là nghĩ rằng chính chúng ta có nhiều trách nhiệm lớn cho sức khoẻ của mình. Lối sống mà chúng ta chọn có ảnh hưởng đến sức khoẻ của chúng ta.
Cơ quan y tế có trách nhiệm khuyên bảo và hướng dẫn, nhưng trách nhiệm của chúng ta là tuân theo những lời khuyên này. Việc tìm thông tin về ngăn ngừa các bịnh và về nhiều cách thức khác nhau để chữa trị các bịnh là điều rất đơn giản. Ngoài các thông tin trên internet, còn có nhiều tập chỉ dẫn tại phòng mạch bác sĩ hoặc ở tiệm thuốc tây.

Hiện có nhiều thông tin và giáo dục về chủ đề sức khỏe. Sức khỏe là chủ đề quan trọng ở trường học, và nhà nước thực hiện các cuộc vận động về thông tin sức khỏe qua nhiều cách thức khác nhau. Truyền thanh và truyền hình cũng có nhiều chương trình về sức khỏe.

Tuy xã hội phúc lợi đảm nhận trách nhiệm lớn nhằm bảo đảm cho dân chúng có được sức khỏe tốt, cũng có lắm khi tùy thuộc vào cách sống và việc giữ gìn sức khỏe của mỗi người. Tại nhiều nước bịnh nhân quen với việc bác sĩ hành xử như người có uy quyền tuyệt đối để quyết định việc chữa trị. Bịnh nhân cũng có thể quen với việc cứ đến bác sĩ là phải có thuốc, chứ chẳng bao giờ về không. Tại Na uy, thông thường là bịnh nhân và bác sĩ thảo luận các phương cách khác nhau về chữa trị và theo dõi bịnh tình.

Sức khoẻ tốt – không đơn thuần là chỉ không có bịnh?

Có người cho rằng sức khoẻ tốt nghĩa là không bị bịnh. Người khác lại cho rằng sức khoẻ tốt có nghĩa là mình cảm thấy thoải mái và yêu đời.

Cả hai cách định nghĩa này về sức khoẻ tốt đều đúng. Tại các xã hội mà các căn bịnh nghiêm trọng và nạn nghèo đói tràn lan trong cuộc sống, thì có lẽ cách định nghĩa thứ nhất là thông thường nhất. Tại các xã hội khác mà ở đó có đầy đủ thuốc men chống lại hầu hết các bịnh và mọi người đều có cơ hội để được sự giúp đỡ cần thiết của bác sĩ, thì nhiều người nghĩ rằng sức khoẻ tốt không đơn thuần chỉ là khoẻ mạnh về thể xác và tâm thần.

Sự kiện

Các giải pháp kinh tế

 

Trong một xã hội phúc lợi, mục tiêu là toàn dân có thể sống cuộc đời càng hạnh phúc càng tốt. Điều này cũng nói đến việc có sức khỏe tốt.

Nhà nước phúc lợi sẽ có trách nhiệm cho dân chúng có thể dùng các dịch vụ y tế, và mọi người nhận được sự chữa trị mà họ cần đến, bất kể kinh tế cá nhân. Vì thế có nhiều giải pháp kinh tế khác nhau nhằm bảo đảm điều này.

Bổn phận bảo mật

Mọi người làm việc trong ngành y tế có bổn phận bảo mật. Điều này nghĩa là họ không thể đưa ra các thông tin về bịnh nhân cho người khác biết khi không có sự chấp thuận của bịnh nhân.