Helse

Historisk utvikling

I dag er levestandarden i Norge høy. Det fins medisiner mot mange alvorlige sykdommer, og velferdssamfunnet har ordninger slik at alle har tilgang til legehjelp og medisiner. Barn får tilbud om gratis vaksiner mot flere sykdommer.

Dette har endret seg fra tidligere tider, noe som gjør at levealderen vår øker. De som ble født rundt 1900, kunne forvente å bli ca. 55 år gamle. I 1950 kunne en nyfødt jente forvente å leve til hun ble 73,5 år, mens en gutt kunne forvente å leve til han ble 70 år. De samme tallene for 2017 er 84 år for jenter og 81 år for gutter.

Økning i levealderen de siste hundre årene:

Fakta

«De siste 100 årene har levealderen økt med en generasjon!» (Jens Stoltenberg, tidligere statsminister)

Jens Stoltenberg, (fotograf: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/SMK)