สุขภาพ

การพัฒนาในอดีต

Helseundersøkelser 1942-44, (Oslo Museum, produsent: Rigmor Dahl) Søster ved den sykes seng,1904, (Oslo Museum, produsent: Anders Beer Wilse)

ในวันนี้ มาตรฐานการครองชีพในนอร์เวย์สูง ยามีไว้เพื่อรักษาโรคร้ายแรงและรัฐสวัสดิการมีระบบมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือด้านการแพทย์และยารักษาโรค เด็กๆ สามารถได้รับวัคซีนฟรีสำหรับโรคทั่วไป

สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงอย่างมากเป็นเวลาหลายปี ซึ่งส่งผลให้มีอายุขัยมากขึ้น คนที่เกิดราวๆ ค.ศ. 1900 คาดหวังว่าจะมีชีวิตอยู่จนอายุประมาณ 55 ปี เด็กผู้หญิงที่เกิดในค.ศ.1950 ถูกคาดหวังว่าจะมีชีวิตอยู่จนอายุ 73 ปีครึ่ง ในขณะที่เด็กผู้ชายคาดว่าจะมีชีวิตอยู่จนอายุ 70 ปี สำหรับคนที่เกิดในค.ศ.2010 เด็กผู้หญิงจะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 83 ปี และเด็กผู้ชายจะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 78 ปีครึ่ง

อายุขัยเพิ่มขึ้นจาก 100 ปีที่ผ่านมา:

Økning i levealder de siste hundre årene

ข้อเท็จจริง

«ในอดีตที่ผ่านมา 100 ปีอายุขัยเพิ่มขึ้นหนึ่งรุ่น» (Jens Stoltenberg)

Jens Stoltenberg, (fotograf: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/SMK)