ጥዕና

ታሪኻዊ ምዕባሌ

ኣብዚ እዋን እዚ ደረጃ መነባብሮ ኣብ ኖርወይ ልዑል እዩ። ንብዙሓት ከበድቲ ሕማማት ኣፋውስ ኣሎ፣ ድሕንነታዊ ሕብረተሰብና ብዘዋደዶ ፍታሓት ከኣ ኩሉ ሰብ ሓገዝ ሓኪምን ኣፋውስን ኣለዎ። ቆልዑ ነጻ ክታበት ኣንጻር ዝተፈላለዩ ሓማማት ክወሃቦም ውን ዕድል ይረኽቡ።

እዚ ካብ ቀደም ተቐይሩ እዩ፣ በዚ ምኽንያት ዕምርና ይናዋሕ። እቶም ከባቢ 1900 ዝተወልዱ ክሳብ ከባቢ 55 ዓመት ክነብሩ ይጽበዩ ኔሮም። ኣብ 1950 ዝተወልደት ጓል ክሳብ 73,5 ዓመት ክትነብር ትጽቢት ኔሩዋ፣ ወዲ ከኣ ክሳብ 70 ዓመት ክነብር። እዚ ቁጽርታት ኣብ 2015 84 ንኣዋልድ 80 ዓመት ንኣወዳት ኮይኑ ኣሎ።

ወሰኽ ዕምሪ ኣብዘን ዝሓለፋ ሚእቲ ዓመታት

ጭብጢ

«ኣብዘን ዝሓለፋ 100 ዓምታት ብህይወት ዝንበረሉ ማእከላይ ዕድሜ ሓደ ወለዶ ዝኣክል ወሲኹ ኣሎ!» (የንስ ስቶልተንበርግ)

Jens Stoltenberg, (fotograf: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/SMK)