Sağlık

Tarihi gelişmeler

Helseundersøkelser 1942-44, (Oslo Museum, produsent: Rigmor Dahl) Søster ved den sykes seng,1904, (Oslo Museum, produsent: Anders Beer Wilse)

Bugün Norveç’te yaşam standardı yüksektir. Ciddi birçok hastalık için ilaç bulunmaktadır ve refah toplumu herkesin doktor yardımı ve ilaca ulaşmasını sağlayacak sistemlere sahiptir. Çocuklar birçok hastalığa karşı ücretsiz olarak aşılanma imkanına sahiptir.

Önceki yıllara oranla değişen bu durum, yaşam süremizin uzamasını sağlamaktadır. 1900’lü yıllarda
doğanların yaklaşık 55 yaşına erişmeleri bekleniyordu. 1950’li yıllarda doğan bir kız çocuğunun 73,5, bir erkek çocuğunun ise 70 yaşına kadar yaşaması beklenirken, 2017’de ortalama yaşam süresi bayanlarda 84, erkeklerde 81 yıl olmuştur.

Son yüz yılda beklenen yaşam süresinde artış:

Økning i levealder de siste hundre årene

Bilgiler

<> (Jens Stoltenberg,eski başbakan)

Jens Stoltenberg, (fotograf: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/SMK)