Sağlık

Tarihi gelişmeler

Helseundersøkelser 1942-44, (Oslo Museum, produsent: Rigmor Dahl) Søster ved den sykes seng,1904, (Oslo Museum, produsent: Anders Beer Wilse)

Bugün Norveç’te yaşam standardı yüksektir. Ciddi birçok hastalık için ilaç bulunmaktadır ve refah toplumu herkesin doktor yardımı ve ilaca ulaşmasını sağlayacak sistemlere sahiptir. Çocuklar birçok hastalığa karşı ücretsiz olarak aşılanma imkanına sahiptir.

Eski dönemlere göre değişen bu durum, ortalama yaşama süresinin artmasına yol açmı ştır. 1900’lü yıllarda doğanlar 55 yaşına kadar yaşamayı umut edebiliyorlardı. 1950 yılında, yeni doğan bir kız çocuğu 73,5 yaşına, bir erkek çocuğu da 70 yaşına kadar yaşamayı beklerken 2010 yılında beklenen yasam süresi kızlar için 83, erkekler için de 78,5 sene olmuştur.

Son yüz yılda beklenen yaşam süresinde artış:

Økning i levealder de siste hundre årene

Bilgiler

<>(Jens Stoltenberg)

Jens Stoltenberg, (fotograf: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/SMK)