Sức khoẻ

Lịch sử phát triển

Hiện nay mức sống tại Na uy là cao. Có thuốc chữa nhiều bịnh nghiêm trọng, và xã hội phúc lợi có những giải pháp giúp mọi người được sự giúp đỡ của bác sĩ và thuốc men. Trẻ em được cung ứng chích ngừa miễn phí chống nhiều chứng bịnh.

Lãnh vực này đã thay đổi nhiều so với xưa kia, góp phần làm cho tuổi thọ của chúng ta gia tăng. Những người ra đời khoảng 1900 được dự trù sống khoảng 55 tuổi. Năm 1950 người ta dự trù một bé gái sơ sinh có thể sống đến 73,5 tuổi, còn một bé trai có thể sống đến 70 tuổi. Năm 2010, những con số này là 83 tuổi đối với con gái và 78,5 đối với con trai.

Tăng tuổi thọ trong những thế kỷ gần đây:

Sự kiện

«Trong 100 năm qua, tuổi thọ đã tăng một thế hệ!» (Jens Stoltenberg)

Jens Stoltenberg, (fotograf: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/SMK)