Helse

Ulike helseordninger

Fastlegeordning

Alle innbyggere har rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Det er til denne fastlegen man først skal henvende seg hvis man blir syk. Fastlegen har plikt til å hjelpe sine egne pasienter før andre. Det er fastlegen som henviser pasienter videre til spesialisthelsetjenesten. Her kan man bytte fastlege og finne annen viktig informasjon om helse: https://helsenorge.no

Legen har taushetsplikt og kan ikke fortelle til noen andre det pasienten og legen har snakket om, uten at pasienten godkjenner det.

Apotek

Apotekene selger medisiner og kan også gi helseråd og råd om bruk av ulike legemidler. De fleste medisiner får man bare kjøpt på apotek. Noen legemidler, som for eksempel milde smertestillende medisiner, kan du også kjøpe i matbutikken eller på bensinstasjoner. Prisene kan variere fra apotek til apotek, og fra butikk til butikk.

Mange legemidler er reseptbelagte. Det betyr at du ikke får kjøpt dem uten først å ha snakket med legen. Legen må skrive en resept der det står hva slags medisin du skal ha, og hvordan den skal brukes.

Medisiner på blå resept

Dersom du har en alvorlig og langvarig sykdom, kan du få legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Når du får en medisin på blå resept, betyr det at du ikke betaler alt det medisinen koster. Du betaler bare en egenandel, mens staten betaler mesteparten av kostnadene.

Egenandelen til medisiner på blå resept teller sammen med egenandeler hos lege for å få frikort.

Tannlege

Barn og unge blir kalt inn til jevnlige tannkontroller fram til de er 18 år gamle. Det offentlige betaler for denne tannlegebehandlingen. Ungdom mellom 18 og 20 år betaler 25 prosent av kostnadene til tannbehandling, mens det offentlige betaler 75 prosent. Voksne over 20 år betaler vanligvis full pris for tannlegebehandlinger. Voksne må selv oppsøke en privat tannlege, og det er vanlig å gå til kontroll hos tannlegen én gang i året.

Egenandel hos tannlege for ungdom 18-20 år

Hvis et barn eller ungdom trenger tannregulering, må foreldrene betale en egenandel for dette.

Jente med tannregulering

Sykehusinnleggelse

Det er gratis å ligge på sykehus. Alle kostnader til behandling, opphold og mat dekkes av det offentlige.

Du kan selv velge sykehus hvis innleggelsen er planlagt på forhånd. Det kan være forskjellig ventetid på behandling, så det kan lønne seg å sjekke på
frittsykehusvalg.no/.

Det fins også noen svært få private sykehus i Norge. Hvis du velger et privat sykehus, må du betale for behandlingen selv.

Poliklinisk behandling ved sykehus

Poliklinisk behandling betyr at du får behandling ved et sykehus, men at du ikke er innlagt på sykehuset. Du kommer til en timeavtale og reiser hjem når behandlingen er ferdig. Når du får poliklinisk behandling, betaler du en egenandel på samme måte som når du går til fastlegen eller til en legespesialist.

Legespesialist

En legespesialist er for eksempel en gynekolog, en hudlege, en øre-nese-hals-lege, eller en spesialist i barnesykdommer.

For å få time hos en legespesialist bør man ha henvisning fra fastlegen eller en annen allmennlege. Hvis man ikke har henvisning, må man betale en høyere egenandel.

Ambulanse

Hvis du trenger ambulanse, kan du ringe nødtelefonen (113). Da kommer du til ambulansesentralen. Det er viktig at du gir korrekt informasjon:

Hvem er du?
(navn, telefonnummer, hvor du ringer fra)

Hva har hendt?
(hvor mange er skadet, er det alvorlige skader osv.)

Hvor er du?
(nøyaktig adresse eller stedsangivelse)

Legevakt

Om man trenger øyeblikkelig helsehjelp utenom fastlegens åpningstid, kan man kontakte legevaktsentralen (116 117)
Alle kommuner i Norge har en legevaktordning. Legevakten er åpen om kveldene, nettene og i helgene når de vanlige legekontorene er stengt.

Når man er på legevakten, betaler man en egenandel for behandlingen. Utgifter til materiell, prøver og liknende kommer i tillegg.

Du bør sjekke hvor din nærmeste legevakt ligger!

Fakta

Egenandel

  • Det offentlige betaler mye av det det koster å gå til legen. Pasienten må selv betale en egenandel, og så betaler staten resten.
  • I tillegg til egenandelen betaler pasienten for bandasjer, sprøyter, medisin, prøver og liknende.
  • Barn under 16 år betaler ikke egenandel. Svangerskapskontroller er også gratis.
  • Egenandelen hos fastlegen er vanligvis ca. 150-300 kroner per besøk.

Frikort

Når du har betalt en bestemt sum i egenandeler i løpet av et år, har du rett til frikort. Når du har betalt denne summen i egenandeler, får du automatisk tilsendt et frikort fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) i posten. Dette må du vise fram når du går til legen eller skal kjøpe medisiner på blå resept. Da slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret.

Du finner mer info om frikort og fastlege på: https://helsenorge.no