Zdravlje

Razna zdravstvena uređenja

Uređenje o stalnom doktoru

Svi stanovnici imaju pravo na doktora opće medicine kao svog stalnog doktora. Ovome se doktoru prvo obraćamo kada se razbolimo. Stalni doktor ima dužnost da svojim pacijentima pomogne prije drugih. Stalni doktor upućuje pacijente specijalističkim zdravstvenim uslugama.

Doktor ima dužnost čuvanja profesionalne tajne i ne može nikome reći ono o čemu pacijent i doktor razgovaraju, bez da je pacijent to odobrio.

Apoteke / Ljekarne

Apoteke / ljekarne prodaju lijekove i mogu dati zdravstvene savijete i savijete o korištenju raznih lijekova. Većina lijekova može se kupiti samo u apoteci. Neki lijekovi, na primjer blagi lijekovi protiv bolova se mogu također kupiti u prehrambenoj prodavnici ili na benzinskim pumpama. Cijene mogu varirati od apoteke do apoteke i od prodavnice do prodavnice.

Mnogi lijekovi se izdaju samo na recept. To znači da se ne mogu kupiti prije nego se razgovaralo sa doktorom. Doktor mora izdati recept na kojem stoji koji su lijekovi potrebni i kako se koriste.

Lijekovi na plavi recept

Ako se ima jedna kronična bolest koja zahtjeva dugotrajno liječenje, što znači bolest koja traje dugo i koja zahtjeva korištenje lijekova ili drugog materijala najkraće tri mjeseca tokom jedne godine, lijekovi se mogu dobiti na plavi recept. Kada se lijekovi prepišu naplavi recept ne plaća se puna cijena lijekova. Plaća se samo učešće, dok država plaća većinu cijene lijeka.

Učešće za lijekove na plavi recept ubrajaju se sa učešćima plaćenim kod doktora, kako bi se dobila kartica koja daje besplatno liječenje (frikort).

Zubar

Djeca i mladi se pozivaju na redovite zubarske kontrole do napunjene 18. godine. Javna služba plaća za ovo zubarsko liječenje. Omladinci između 18 i 20 godina plaćaju 25 posto od troškova za zubarsko liječenje, dok Javna služba plaća 75 posto. Odrasli preko 20 godina stari plaćaju punu cijenu za zubarsko liječenje. Odrasli sami moraju posjetiti privatnog zubara, a uobičajeno je ići kod zubaru kontrolu na jednom godišnje.

Egenandel hos tannlege for ungdom 18-20 år

Ako je jednom djetetu ili omladincu potrebno ispravljanje zuba sa fiksnim aparatom, roditelji moraju platiti učešće za to.

Djevojčica sa fiksnim aparatom za ispravljanje zuba

Hospitalizacija

Ležanje u bolnici je besplatno. Sve troškove liječenja, boravka i hrane pokriva javna služba.
Sam možeš da izabereš bolnicu ako je hospitalizacija unaprijed isplanirana. Vrijeme čekanja na liječenje je različito i može se isplatit pogledati na http://www.frittsykehusvalg.no/.

Također postoji vrlo malo privatnih bolnica u Norveškoj. Ako izaberete privatnu bolnicu, račun za liječenje plaćate sami.

Polikliničko liječenje pri bolnicama

Polikliničko liječenje znači da se liječite pri jednoj bolnici, ali bez da ležite u bolnicu. Dođete na zakazan termin i idete kući nakon što je liječenje gotovo. Kada ste na polikliničkom liječenju, plaćate učešće na isti način i kao kad idete kod stalnog doktora ili kod jednog specijaliste.

Doktor specijalista

Specijalista je na primjer doktor ginekolog, specijalista za kožne bolesti, specijalista za uho grlo i nos, ili specijalista za dječje bolesti.
Da bi se dobio termin kod jednog specijaliste mora se imati uputnica od stalnog doktora ili nekog drugog doktora opće medicine. Ako nemate uputnicu morate platiti veće učešće.

Hitna pomoć

Ako vam je potrebna hitna pomoć možete nazvati hitne telefonske brojeve (113). Tada dobijete centralu hitne pomoći. Bitno je da date ispravne informacije:

Ko si ti?
(ime, broj telefona, odakle zovete)

Šta se desilo?
(koliko ima ozlijeđenih, da li su ozljede ozbiljne itd.)

Gdje si?
(tačna adresa ili mjesto dešavanja)

Hitna služba

Ako je nekome potrebna momentalna pomoć, i van radnog vremena stalnog doktora, može se kontaktirati općinska hitna služba. (116 117).

Sve općine u Norveškoj imaju uređenja o uslugama hitne pomoći. Hitna je otvorena navečer, po noći i vikendima kada su obični doktorski uredi / kancelarije zatvoreni.

U hitnoj pomoći plaća se učešće za dobivenu terapiju, a izdatci za materijal,analize i slično se plaćaju dodatno.

Trebate provjeriti gdje se nalazi vaša najbliža hitna služba!

Činjenice

Učešće

  • Javna služba plaća veliki dio toga što doktorski pregledi koštaju. Pacijent mora sam da plati učešće, a država plaća ostatak.
  • U dodatku učeću, pacijent plaća za zavoje, injekcije, lijekove, nalaze i slično.
  • Djeca ispod 16 godina ne plaćaju učešće. Kontrole trudnoće su također besplatne.
  • Učešće koje se plaća prio svakoj posjeti kod stalnog doktora uobičajeno košta između 150-300 kruna.

Ukupni zdravstveni izdaci

Kartica koja daje besplatno liječenje

Nakon što si platio određeni iznos učešća tokom jedne godine, dobivaš pravo na karticu koja daje besplatno liječenje. Nakon što je ova određena suma plaćena, u pošti ćeš automatski iz Zdravstveno ekonomske uprave (HELFO) primiti ovu karticu. Karticu moraš pokazati kada ideš kod doktora ili kupuješ lijekove izdate na plavi recept. Ostatak kalendarske godine više ne plaćaš učešće.
https://helfo.no/frikort-for-helsetjenester-egenandelstak-1

Na internet stranici www.helsenorge.no možeš naći listu stalnih kućnih doktora. Vašeg doktora možete izabrati sa ove liste.https://helsenorge.no