Helse

Barn og helse

Svangerskapskontroll og fødsel

Spedbarnsdødeligheten i et samfunn påvirkes av levestandard, helsetilbud og medisinske framskritt, i tillegg til trygder og andre velferdsgoder for foreldre og barn. I Norge i dag er spedbarnsdødeligheten lav sammenliknet både med de fleste andre land og tidligere tider.

Gravide kvinner i Norge har rett til gratis svangerskapskontroller. Det er helsestasjonene eller fastlegene som utfører kontrollene. Kontrollene er frivillige, og målet er å sikre mors og barns helse under graviditeten, under fødselen og etter fødselen. I Norge anbefales det å gå til kontroll åtte til tolv ganger i løpet av svangerskapet. De fleste føder på sykehus, og dette er gratis.

Nyfødt barn på vekt

Alle barn og unge som bor i Norge, får tilbud om jevnlige helsekontroller. Fra barna er babyer og fram til skolestart, foregår disse helsekontrollene på helsestasjonen. Etter at barna har begynt på skolen, er det skolehelsetjenesten som sørger for kontrollene. Det fins også helsestasjoner for ungdom i alle kommuner. Tjenestene på helsestasjonene og skolehelsetjenesten er gratis.

På helsestasjonen sjekker man hvordan barnet utvikler seg, om det vokser som det skal og legger på seg som normalt, om syn og hørsel fungerer bra, og om barnet lærer å forstå og snakke. Hvis det er problemer med barnets utvikling, vil helsestasjonen sørge for hjelp og veiledning.

Alle barn og unge som bor i Norge, får også tilbud om vaksinasjon mot alvorlige sykdommer. Vaksinene beskytter mot sykdommene på en enkel, effektiv og ufarlig måte. Vaksinasjon er frivillig, men myndighetene i Norge anbefaler sterkt at foreldre får vaksinert barna.

Vaksinene i vaksinasjonsprogrammet er gratis. Ekstra vaksiner, for eksempel i forbindelse med reiser til utlandet, må du betale for selv.

 

 

Fakta

  • Alle barn har rett til en trygg oppvekst.
  • Alle barn og unge får gratis helsekontroll.
  • Alle barn og unge får gratis vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.
  • Alle barn får gratis tannbehandling.
  • Alle barn skal få god helsehjelp uavhengig av foreldrenes økonomi.

Hvis helseproblemer eller andre problemer oppdages tidlig, har man større mulighet til å bli frisk.
Vaksinasjoner forebygger og er med på å utrydde smittsomme sykdommer.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt tilbud til alle barn, unge og deres foresatte. Tilbudet omfatter svangerskapsomsorgen, helsestasjon for barn mellom null og fem år, skolehelsetjenesten for de mellom 6 og 20 år og helsestasjon for ungdom.

Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov.