สุขภาพ

เด็กๆ และการดูแลสุขภาพ

การตรวจสุขภาพครรภ์และการคลอดบุตร

อัตราภาวะการตายของทารกในสังคมได้รับอิทธิพลมาจากมาตรฐานการครองชีพ ระบบการดูแลสุขภาพและกระบวนการทางการแพทย์ในประเทศ นอกเหนือจากความปลอดภัยทางสังคมและผลประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการด้านสังคมอื่นๆสำหรับพ่อแม่และลูก ในนอร์เวย์ปัจจุบันนี้ อัตราภาวการณ์ตายของทารกต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นหรือในอดีต ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในนอร์เวย์มีสิทธิตรวจสุขภาพครรภ์ฟรี การตราจสุขภาพทำโดยศูนย์สาธารณสุขหรือหมอประจำครอบครัว การตรวจสุขภาพเป็นไปตามความสมัครใจและมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันสุขภาพของทั้งแม่และลูกระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดบุตรและหลังจากนั้น ในนอร์เวย์ แนะนำให้มีการตรวจสุขภาพครรภ์ 8 – 12 ครั้งระหว่างการตั้งครรภ์ เด็กส่วนมากเกิดในโรงพยาบาลและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งนี้

Nyfødt barn på vekt

เด็กและคนหนุ่มสาวทุกคนที่อยู่ในนอร์เวย์ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเข้าเรียน การตรวจสุขภาพนี้ทำโดยศูนย์สาธารณสุข เมื่อเด็กเริ่มเข้าเรียน การบริการสุขภาพของโรงเรียนเป็นผู้ทำการตรวจสุขภาพ ศูนย์สาธารณสุขสำหรับคนหนุ่มสาวมีอยู่ในเทศบาลเมืองทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่ายจากการบริการทั้งหมดที่ได้รับจากโดยศูนย์สาธารณสุขและการบริการสุขภาพของโรงเรียน

ที่ศูนย์สาธารณสุข พวกเขาตรวจสอบการพัฒนาการของเด็กว่าเด็กกำลังโตขึ้นที่อัตราปกติหรือไม่ การมองเห็นและการได้ยินของเด็ก เด็กกำลังเรียนรู้ที่จะเข้าใจและพูดอย่างเหมาะสมหรือไม่ ถ้ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับการพัฒนาของเด็ก ศูนย์สาธารณสุขจะให้ความช่วยเหลือและแนวทางที่จำเป็น
เด็กและคนหนุ่มสาวที่อยู่ในนอร์เวย์ยังได้รับวัคซีนป้องกันโรคร้ายด้วย วัคซีนป้องกันพวกเขาจากโรงในวิธีการที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสะดวก การฉีดวัคซีนเป็นไปตามความสมัครใจ แต่เจ้าหน้าที่ในนอร์เวย์แนะนำอย่างยิ่งให้พ่อแม่ทุกคนพาลูกๆ ไปฉีดวัคซีน
การฉีดวัคซีนเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมวัคซีนที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การฉีดวัคซีนเพิ่มเติม เช่นสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้องเป็นผู้จ่ายเงินเอง
 

 

ข้อเท็จจริง

  • เด็กทุกคนมีสิทธิมีวัยเด็กที่ปลอดภัย
  • เด็กทุกคนและคนหนุ่มสาวได้รับการตรวจสุขภาพและการฉีดวัคซีนฟรี
  • เด็กทุกคนได้รับการดูแลฟันฟรี
  • เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ทางการเงินของพ่อแม่ของเขา

ถ้าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้รับการป้องกันก่อน มีโอกาสมากในการรักษาและการพื้นฟูปัญหา
การฉีดวัคซีนป้องกันและช่วยทำลายโรคติดต่อที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส

ศูนย์สาธารณสุชและการบริการสุขภาพในโรงเรียน

ศูนย์สาธารณสุขและการบริการสุขภาพในโรงเรียนถูกกฎหมายบังคับให้จัดหาบริการสำหรับเด็ก คนหนุ่มสาว และพ่อแม่หรือผู้ปกครองของพวกเขาทุกคน ซึ่งรวมถึงการดูแลการตั้งครรภ์ การตรวจสุขภาพตามกำหนดเวลาสำหรับเด็กแรกเกิดจนอายุ 5 ปี การบริการสาธารณสุขของโรงเรียนสำหรับเด็กและคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 6 – 20 ปี และการบริการสาธารณสุขสำหรับคนหนุ่มสาวให้

การบริการเหล่านี้เป็นบทบาทส่วนกลางในการบริการสาธารณสุขที่เสนอโดยเทศบาลเมืองและตั้งใจสำหรับทั้งการสนับสนุนสุขภาพและการป้องกันโรคสำหรับสุขภาพทางกาย สุขภาพจิต และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม การบริการเหล่านี้รวมถึงการให้คำแนะนำ การตรวจสอบคุณภาพ การฉีดวัคซีน การติดตามผลและการอ้างอิงเมื่อจำเป็น